Met inmiddels een groeiend aantal bedrijven en proefboerderijen, waaronder die op vijftien kilometer uit de kust van Scheveningen, geldt Nederland als een opkomende speler in de Europese sector van de zeewierteelt. De Nederlandse productie is vandaag nog bescheiden, maar verwacht wordt dat deze zal stijgen naar ruim 500 ton in 2020.

Om verder naam te maken tussen grootmachten als Noorwegen, Frankrijk, Ierland en IJsland wordt morgen en overmorgen (7 en 8 november) het internationaal gerenommeerde zeewiercongres ‘Seagriculture’ gehouden in Scheveningen. Deze tweedaagse conferentie in het Zuiderstrandtheater brengt vertegenwoordigers uit de gehele internationale zeewiersector samen, met partijen uit Europa, Azië en de Verenigde Staten. Hoofdthema in Scheveningen is het verhogen van de efficiëntie van de duurzame zeewierketen.

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te gaan spelen in Europa. Ontwikkeling van kennis, technologie, teeltlocaties en een goede beheersing van zeewierkweek en zeewierteelt zijn hierbij speerpunten in het overheidsbeleid. Duurzame zeewierproductie zou bovendien, naast de huidige praktijk van teelt op land en in beschutte gebieden, ook kunnen worden versterkt binnen de vele windparken op de Noordzee. Hierbij wordt momenteel ook de combinatie met schelpdierenteelt en natuurherstel verkend.

De conferentie in het Zuiderstrandtheater wordt georganiseerd door DLG Benelux, een internationale adviescommissie, en de Stichting Noordzeeboerderij, vertegenwoordiger van de sector in Nederland.

Print Friendly, PDF & Email