De actiegroep Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark noemt de plannen van Provincie Zuid-Holland om groen in de stad Den Haag op te offeren voor woningbouw ‘een grove schande’.

“Denken bestuurders nog na? De koers is duidelijk: het Haagse groen moet eraan. Er moeten huizen komen. Heel veel. En die moeten binnen onze stadsgrenzen worden gebouwd, vinden ze. Kijk naar de plannen voor Mariahoeve,” schrijft de groep, die een groot aantal bewoners van de Haagse kustwijken vertegenwoordigt, vandaag op Facebook.

“We hebben toch zoiets als de Metropoolregio? Die ‘fantastische’ samenwerkingsvorm? Die was er toch om deze grootstedelijke problemen gezamenlijk op te lossen? Of zorgt die bestuurslaag er alleen maar voor dat onze Scheveningseweg kaal gekapt wordt? Wij willen dit niet! Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht moeten alle politieke partijen nu kleur bekennen. Bouwen we de boel dicht, of houden we onze stad mooi, gezond en leefbaar? Politici, kom maar op als je durft!”

Behoud Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark reageert hiermee op het recente bericht in Dagblad070, dat Provincie Zuid-Holland van mening is dat de stad Den Haag niet goed omgaat met zijn ruimte en best wat minder groen mag. Als voorbeelden noemt de provincie daarbij de geplande herinrichtingen van de Machiel Vrijenhoeklaan (Vogelwijk) en de Hofzichtlaan (Mariahoeve). “De weg gaat er van 2×2 rijbanen nu naar straks 2×1. De gewonnen zes meter ruimte wordt bij deze twee herinrichtingen echter ingezet voor nog bredere bermen. Die voegen echter weinig kwaliteit toe in de naoorlogse omgevingen waar in feite al een overdaad is aan openbare ruimte en onbestemd groen,” stelt de provincie in de recent onder verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) verschenen ‘Handreiking Verstedelijking en Ruimte’.

Volgens de provincie kan de ruimte beter worden benut voor woningbouw. “Gezamenlijk hadden op deze 2,8 hectare circa 250 eengezinswoningen kunnen worden gebouwd of bij 4 bouwlagen circa 1000 appartementen,” schrijft de provincie naar aanleiding van de voorgenomen herinrichtingen in de Vogelwijk en Mariahoeve.

De opmerkelijke visie van Provincie Zuid-Holland is gebaseerd op een ‘quick scan’ naar het aantal ‘ruim opgezette wegen’; schatting van de provincie is dat er op dergelijke plekken in het stedelijk gebied van Zuid-Holland tussen de 15.000 en 25.000 woningen kunnen worden gebouwd, veelal in de naoorlogse woonwijken van de steden.

De Hofzichtlaan in de Haagse wijk Mariahoeve is volgens de provincie een van die straten in de stad, waar bermgroen makkelijk kan worden gebruikt om extra woningen te bouwen. (foto: Google Streetview)

Print Friendly, PDF & Email