De gemeente Den Haag gaat de mogelijkheid onderzoeken om woningen in de stad te laten meedoen aan ‘Citydeal Naar een Digitale Woonomgeving’. Uiteindelijke doel is het realiseren van een omvangrijk digitaal platform, waarop inwoners, aannemers, productontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten online informatie kunnen delen.

Met die informatie kunnen dan verbouwingen worden voorbereid, energiebesparende maatregelen worden bedacht of bijvoorbeeld zorgoplossingen aan huis worden geselecteerd. Uiteindelijk kunnen bewoners veel directer invloed uitoefenen op de inrichting van hun woning of wijk. In vijf steden in Noord-Brabant is dit platform eerder dit jaar in gebruik genomen. Het platform in kwestie heet Woonconnect. Daarop zijn nu 100.000 woningen in de zuidelijke provincie aangesloten.

Een door D66 ingediende motie om ook de gemeente Den Haag te bewegen concrete stappen te zetten naar deze grootscheepse digitalisering van woningen, werd gisteravond aangenomen door de raad. D66 ziet vooral kansen bij het verduurzamen van woningen.

“Het is erg lastig om zelf te bepalen welke duurzaamheidsmaatregelen echt effect hebben en daarom is het prettig als een computerprogramma meedenkt,” zegt raadslid Anne Toeters (D66). “Verduurzaming van huizen is een de grootste uitdagingen op de route naar een klimaatneutraal Den Haag. ‘Citydeal Naar een Digitale Woonomgeving’ gaat het mogelijk maken voor elke afzonderlijke woning te zien wat bijvoorbeeld de aanleg van dubbelglas kost en welke besparing het vervolgens oplevert.”

Met deze zogeheten Citydeals moeten groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden worden versterkt. In Citydeals worden concrete samenwerkingsafspraken verankerd tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

In bijgesloten video van circa zeven minuten wordt aan de hand van het Brabantse voorbeeld uitgelegd wat de digitale woonomgeving inhoudt.

Print Friendly, PDF & Email