De gemeente Den Haag gaat aan Rijswaterstaat vragen de omstreden windtribune naast de A4 stil te leggen.  De omwonenden ondervinden te veel overlast van de molen. De windturbine bij de A4 naast de Zeeheldenwijk draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat. De eigenaar van de windturbine heeft hiervoor alsnog een aanvraag ingediend. Rijkswaterstaat denkt dat de vergunning gewoon kan worden verleend en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat het zover is. Net als de gemeente Leidschendam Voorburg heeft ook de gemeente Den Haag een zogenaamd handhavingsverzoek ingediend.

Print Friendly, PDF & Email