‘Haagse Kracht’, zo heet het participatie-programma van de gemeente Den Haag waarmee bewoners worden geholpen hun straat, buurt of wijk aangenamer te maken. Inmiddels wordt in de wandelgangen van het doorgaans zo kille ijspaleis aan het Spui gesproken over ‘Haagse Kraft’; vrij naar Lex Kraft van Ermel, het raadslid van Groep de Mos. Hij is trots dat zijn initiatiefvoorstel ‘Kijk naar elkaar om’ nu breed is geaccepteerd.

Lex Kraft van Ermel zou graag zien dat Den Haag – naar Rotterdams voorbeeld – lief-en-leed-straten gaat realiseren om eenzaamheid te bestrijden. Rotterdam heeft inmiddels meer dan zeshonderd lief-en-leed-straten, waarbij enkele bewoners op vrijwillige basis proberen het onderlinge contact in de straat te verbeteren. “Met een klein potje geld op zak kunnen ze zieke buren een bloemetje brengen of kleine activiteiten organiseren. Doordat buren elkaar helpen, kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Zo helpen bewoners elkaar bij ziekte, met vervoer naar het ziekenhuis of ze koken voor elkaar. De onderlinge betrokkenheid wordt vergroot,” aldus het raadslid van Groep de Mos.

Actieve betrokkenheid bij de lief-en-leed-straten zou in de visie van Kraft van Ermel bovendien moeten worden beloond met een jaarlijkse prijs: ‘t Hagenaartje. “De uitreiking van ‘t Hagenaartje wordt een evenement waar alle deelnemende straten bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen, om zo eenzaamheid steeds effectiever te bestrijden.”

Volgens Groep de Mos is eenzaamheid een groot probleem, ook in Den Haag. De partij baseert zich op een onderzoek van GGD Haaglanden, waaruit blijkt dat bijna de helft (49%) van alle Hagenaars in de leeftijd van 65 jaar en ouder ‘enige mate van eenzaamheid’ ervaart.

Het initiatiefvoorstel ‘Kijk naar elkaar om’ kreeg vorige week brede steun in de gemeenteraad van Den Haag. Wethouder Karsten Klein heeft toegezegd een ‘pilot’ voor lief-en-leed-straten te steunen – om daarna te kunnen beoordelen of dit initiatief voldoende toevoegt aan het reeds bestaande gemeentelijke beleid tegen eenzaamheid.

Print Friendly, PDF & Email