Bijval uit onvermoede hoek voor de meerderheid van de gemeenteraad van Den Haag die zich onlangs uitsprak tegen de verkoop van de aandelen Eneco. Drie grote klanten van het energiebedrijf – NS, KPN en Albert Heijn – hebben een brandbrief gestuurd aan de raad van bestuur van Eneco. In die brief drukken Roger van Boxtel (NS), Eelco Blok (KPN) en Wouter Kolk (AH) hun zorg uit, dat de duurzaamheidsfilosofie van het energiebedrijf gevaar loopt als Eneco in andere handen komt.

Een meerderheid van PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, SP, Islam Democraten, GroenLinks, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren heeft in Den Haag tegen de verkoop van de aandelen Eneco gestemd. Alleen D66, VVD en CDA, Groep De Mos en Groep Van der Helm zijn voor. Verkoop kan de gemeente ettelijke miljoenen euro’s opleveren. De aandelen zijn in bezit van 53 gemeenten.

Hoewel bijna de helft van Eneco’s opwekcapaciteit nog altijd uit gascentrales komt, zien de briefschrijvers van NS, KPN en AH Eneco als ‘een groene voorloper’ binnen de energiesector. “Eneco werkt al jaren hard aan de groene ommezwaai die nodig is. Dapper in een land dat helaas nog te veel vasthoudt aan zijn fossiele verslaving,” aldus de drie.

De verkoop van Eneco is inmiddels onzekerder geworden. Ook in Leerdam is de gemeenteraad tegen een verkoop van zijn belang. Daarmee is nu meer dan een kwart van de aandelen in principe buiten bereik voor een eventuele koper, en kan die daardoor geen volledige zeggenschap krijgen. De aandeelhouders die wel willen verkopen, zijn samen goed voor circa 55% van de aandelen. Dat is wel voldoende om een verkoopprocedure in gang te kunnen zetten. De 53 gemeenten heroverwegen hun aandeelhouderschap vanwege de splitsing van Eneco in een netwerk- en een leveringsbedrijf. Aandeelhouders hebben tot en met 31 oktober de tijd om hun standpunt duidelijk te maken.

(bronnen: FD en ANP)

Print Friendly, PDF & Email