Leden van gemeenteraden lijden massaal aan stress, zijn vergadermoe en komen tijd te kort. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van een enquête onder 104 griffiers, die gemeenteraadsleden ondersteunen. Het percentage griffiers dat zegt dat raadsleden ‘meestal voldoende tijd’ hebben voor hun werk ligt overal onder de 35 procent; 13 procent zegt dat raadsleden ‘nooit’ voldoende tijd hebben.

Ineke Seuren, sinds 2012 werkzaam als griffier in Den Haag, herkent dat beeld. “Raadsleden in Den Haag moeten normaliter twee dagen per week beschikbaar zijn voor vergaderingen: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds op woensdag en donderdag. Maar tel je er het lezen van stukken bij op, en het bijwonen van fractievergaderingen en bewonersbijeenkomsten, dan schat ik dat het raadswerk zo’n vier dagen per week kost,” vertelt de griffier vandaag in NRC. “De meeste raadsleden hebben er een baan naast, meestal parttime. Dus ja, allemaal hebben ze last van tijdgebrek. Maar het raadswerk opwaarderen tot een fulltime betaalde baan lijkt me niet de juiste weg. Geld moet geen drijfveer zijn. Dit is werk dat met een zekere hartstocht moet worden gedaan.”

Ineke Seuren ziet de Haagse raadsleden ‘bleek het einde van het jaar halen’. Wat wellicht niet helpt, is het feit dat de gemeenteraad in deze stad sterk gefragmenteerd is met 45 zetels verdeeld over maar liefst zestien partijen, waaronder zeven eenpersoonsfracties.

(Met dank aan: NRC)

Print Friendly, PDF & Email