Peter Hennephof is benoemd tot gemeentesecretaris van Den Haag. Hij vervult op dit moment de functie van hoofddirecteur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is daarmee verantwoordelijk voor het gevangeniswezen in Nederland.

Per 1 januari 2018 start Hennephof als gemeentesecretaris. Hij heeft ruime ervaring binnen de rijksoverheid. Zo was hij eerder plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en partner bij Twynstra Gudde Management Consultants. Burgemeester Pauline Krikke over zijn benoeming: “De gemeentesecretaris heeft een belangrijke functie als de hoogste ambtenaar van het stadhuis. Peter Hennephof neemt veel ervaring mee in het managen van een grote organisatie en opereren in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Het college vindt hem daarom de juiste man op de juiste plek en ziet uit naar een goede samenwerking.”

Hennephof in reactie: “Den Haag is een prachtige stad om voor te mogen werken. Ik verheug mij erop om samen met de ambtelijke organisatie het college van burgemeester en wethouders te ondersteunen in de ambities voor deze stad.”

Hij volgt de huidige gemeentesecretaris Annet Bertram op. Zij is per 15 november 2017 benoemd tot directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Peter Hennephof. (foto: DJI)

Print Friendly, PDF & Email