De omvangrijke herinrichting van het winkelgebied Frederik Hendriklaan, Willem de Zwijgerlaan en Aert van der Goesstraat gaat een nieuwe fase in. Eind vorig jaar werd het voorlopig ontwerp voor dit populaire winkelgebied in het Statenkwartier van Den Haag vrijgegeven voor inspraak. Inmiddels is het op onderdelen aangepast na gesprekken tussen de gemeente en bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren – en heeft het stadsbestuur het nieuwe voorlopig ontwerp naar de raad gestuurd.

Tijdens de inspraakperiode zijn in totaal 145 zienswijzen binnengekomen. Een aantal daarvan is verwerkt in het nu aangepaste voorlopig ontwerp. Belangrijkste verschil met het allereerste ontwerp is het schrappen van de rotonde op de kruising van Frederik Hendriklaan met Willem de Zwijgerlaan. Doel daarvan was aanvankelijk het vergroten van de verkeersveiligheid op deze onoverzichtelijke kruising. Met name de ondernemers waren echter bang dat deze rotonde de ‘Fred’ zou splitsen, waardoor de winkelbeleving achteruit zou gaan. Ook zou het de vraag zijn geweest of vrachtauto’s en stadsbussen de rotonde wel zouden kunnen nemen, gezien de beperkte ruimte om de rotonde aan te leggen. De gemeente heeft alle argumenten afgewogen en is tot de conclusie gekomen dat een rotonde op die plek inderdaad geen goed idee is. Plan is nu om van het complete winkelgebied een 30 km/u zone te maken; dat is eenvoudiger uitvoerbaar en komt de verkeersveiligheid ten goede. Halverwege 2020 zou de nieuwe situatie een feit moeten zijn.

Vervanging riolering

Directe aanleiding voor de herinrichting van dit winkelgebied is de noodzakelijke vervanging van de riolering. Door werkzaamheden te combineren wil de gemeente de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Er komt nieuwe bestrating, straatmeubilair en straatverlichting. Ook komt er op de trottoirs een vrije looproute (zogenaamde ‘rode loper’) voor het winkelend publiek. De terrassen aan de gevel worden verplaatst naar de wegkant en krijgen meer ruimte. Tevens komt er meer gelegenheid om de fiets te stallen. De gemeente wil de bestaande parkeercapaciteit voor auto’s zoveel mogelijk handhaven.

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling) zegt over de plannen: “Al veel langer speelt de wens om de Frederik Hendriklaan en Aert van der Goesstraat, één van de mooiste wijkwinkelgebieden van Den Haag, weer bij de tijd te brengen en tegelijkertijd stijlvol in ere te herstellen. Door de buitenruimte mooi en goed in te richten jaagt dat ook weer particuliere investeringen aan. Zo vaart iedereen er wel bij en wordt Den Haag en speciaal deze buurt weer een stukje mooier.”

Beste winkelstad

En collega-wethouder Karsten Klein (Stedelijke Economie): “Dit winkelgebied is belangrijk voor het Statenkwartier en voor de stad. Onze ambitie is om opnieuw de beste winkelstad van Nederland te worden. Ons actieprogramma zorgt ervoor dat we in Den Haag krachtige en aantrekkelijke winkelgebieden hebben die winkelen nog leuker en makkelijker maken. Dat is belangrijk want de detailhandel is één van de voornaamste motoren van de Haagse economie en werkgelegenheid.”

Het eerste gedeelte van de herinrichting zou in de tweede helft van 2020 moeten zijn voltooid. De uitvoering van het traject Frederik Hendriklaan tussen Statenlaan en Prins Mauritslaan is afhankelijk wanneer de tramrails uit dit gedeelte van de Frederik Hendriklaan kan worden verwijderd. De huidige GTL-tram (lijn 16) maakt hier nog gebruik van een keerlus. De nieuwe Avenio-trams hebben zo’n keerlus niet nodig, omdat ze aan beide uiteinden zijn uitgerust met een bestuurderscabine. Voor dit gedeelte van de Fred wordt gestreefd het werk in 2022 klaar te hebben.

Impressies van de herinrichting van het winkelgebied in het Statenkwartier. Hierboven: het kruispunt Frederik Hendriklaan met Willem de Zwijgerlaan, waar de rotonde nu uit het plan is verwijderd. Hieronder: de nieuwe bestrating van Fred en Aert van der Goesstraat; impressies: bureau Sant en Co

 

Print Friendly, PDF & Email