Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen intensiever en duurzamer gaan samenwerken.

Doel is het verder verbeteren van toegankelijke en vernieuwende zorg voor patiënten in de regio Den Haag-Leiden nu en in de toekomst. Beide raden van bestuur hebben afgesproken in januari 2018 te starten met een verkenning hoe deze samenwerking tot stand gebracht kan worden.

Beide organisaties werken al jaren intensief samen, zoals bij oncologie, neurochirurgie, neurovasculaire zorg, multitrauma zorg, cardiologie en ouderengeneeskunde. Die samenwerking is er ook in onderwijs en bij het opleiden van co-assistenten en medisch specialisten.

Bij intensivering van de samenwerking zien beide ziekenhuizen vooral kansen op het gebied van nieuw wetenschappelijk onderzoek, en een vernieuwende aanpak van minder complexe aandoeningen en ziektebeelden, en van de specifieke problemen van grootstedelijkheid.

Print Friendly, PDF & Email