De Haagse Stadspartij heeft gisteren het conceptprogramma gepresenteerd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De idealen van waaruit de Haagse Stadspartij is opgericht vormen nog altijd de kern van het programma. Na jaren oppositie voeren werd de Haagse Stadspartij in 2014 onderdeel van de coalitie en dat is ons goed bevallen. Het meest trots zijn we op de nieuwe manier waarop de gemeente en de politiek in Den Haag zijn gaan werken. Niet meer vanuit het stadhuis, maar van onderop, samen met de stad. De Haagse Stadspartij heeft het begrip Haagse Kracht geïntroduceerd en met resultaat. We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar.

In het nieuwe programma is veel aandacht voor groen, klimaat en duurzaamheid. Om grote problemen in de toekomst te voorkomen moeten er nu drastische maatregelen genomen worden. We willen de komende jaren 250.000 woningen van het gas af en verduurzamen, 20.000 nieuwe bomen en de stad inrichten voor fietsers en voetgangers. De auto wordt niet langer leidend.

Daarnaast wil de Haagse Stadspartij met dit programma laten zien dat het dé cultuurpartij van de stad is. We investeren niet alleen in grote theaters, maar juist ook in broedplaatsen, bibliotheken en cultuur in de wijken. We willen de komende periode jaarlijks 10 miljoen extra investeren in cultuur zodat het cultuurbudget weer op het niveau komt van voor de bezuinigingen. We willen de bieb in Bouwlust heropenen, het Zuiderstrandtheater langer voor cultuur en evenementen behouden en meer reuring in de stad.

Verder staat sociale rechtvaardigheid centraal in dit programma. Op het gebied van huisvesting, werk, inkomen, het bestrijden van armoede en zorg trekken we alles uit de kast. We doen dat op zo’n manier dat tegelijkertijd de segregatie wordt bestreden. Er zullen veel meer woningen gebouwd moeten worden en vooral betaalbare en duurzame. De aanwezigheid en spreiding van voldoende betaalbare woningen in de stad – ook in de duurdere wijken – is daarin een belangrijke opgave. We willen vooral investeren in banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt en minder in de kenniseconomie.  Veel mensen zijn ziek, in de war, werkloos, worden gediscrimineerd of voelen zich gemangeld door de overheid en komen niet uit de schulden of andere narigheid. Extra geld voor zorg en armoedebestrijding blijft noodzakelijk.

De energietransitie, de verduurzaming, de kloof tussen rijk en arm, de polarisatie tussen bevolkingsgroepen, de mismatch op de arbeidsmarkt en de bevolkingsgroei stellen ons voor enorme opgaves. De Haagse Stadspartij wil deze uitdagingen in samenhang en democratisch aanpakken. Een integrale transitie waarbij de burgers weer het gevoel krijgen dat de stad en democratie hen dient in plaats van in de weg zit: Den Haag wordt weer van ons.

Enkele opvallende ideeën:

Overkluizing Telderstracé

Bosjes van Poot verbinden met Westduinpark

Schenk- en Prins Bernhardviaduct inkorten en versmallen

Brouwersgracht en Prinsegracht weer open

Burgerbegroting

Leegstandsverordening

Meer wooncoöperaties

Erfpacht behouden

Geen strandhuisjes

Bomenmakelaar

Openbare wc’s voor vrouwen

Beeldende Kunst Biënnale

Gratis papieren uitgaansagenda

Voedselthemapark Zuiderpark

Jaarrond geopende nachtopvang zonder voorwaarden

Bed, bad, brood en begeleiding voor ongedocumenteerden

Haagse Beek wordt weer stromend

Den Haag wordt gastvrije demonstratiestad​

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email