“Het is een van de meest fnuikende vormen van geweld, omdat het plaatsvindt in de veilige en vertrouwde omgeving van je huis of in je relatie.” Dat zegt Pauline Krikke naar aanleiding van het nieuws van gisteren, waarin de burgemeester van Den Haag aankondigde om de aanpak van huiselijk geweld te intensiveren, onder meer met behulp van het nieuw geformeerde Doorbraakteam Huiselijk Geweld.

Al tijdens haar installatierede zei burgemeester Krikke met het thema huiselijk geweld aan de slag te willen. De afgelopen maanden bracht zij vele werkbezoeken, organiseerde een rondetafelconferentie en was te gast op een Lotgenotendag. Gisteren stuurde zij haar ‘Intensivering Aanpak Huiselijk Geweld’ naar de gemeenteraad.

Krikke: “Het is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Gemiddeld vallen er in Nederland 50 doden per jaar door huiselijk geweld, een getal waar ik elke keer dat ik het uitspreek weer van schrik. In elke schoolklas in ons land zit gemiddeld minimaal één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of relationeel geweld tussen ouders.”

Twee doelen staan voor de burgemeester van Den Haag centraal. Ze wil de bestaande aanpak verbeteren en zo de spiraal van geweld doorbreken. Daarnaast wil ze het taboe doorbreken dat nog altijd rond huiselijk geweld bestaat. “We moeten voor alle betrokkenen de drempel verlagen om hulp te zoeken. Gevoelens van schaamte bij mensen zijn zeer begrijpelijk. Door mij er als burgemeester over uit te spreken, hoop ik dat mensen net dat beetje extra kracht voelen om wel aan de bel te trekken.”

Krikke waarschuwt dat extra aandacht ertoe kan leiden dat de cijfers rond huiselijk geweld stijgen. “Dat betekent niet dat het probleem groter wordt, maar dat het zichtbaarder wordt. Dat zou heel goed zijn, want ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien. En vergis je niet, het komt in alle lagen van de bevolking voor.”

Al sinds haar raadslidmaatschap in Amsterdam in de jaren 90 houdt Krikke zich met huiselijk geweld bezig. “Een bezoek aan een blijf-van-mijn-lijf-huis maakte toen diepe indruk. Sindsdien heeft het onderwerp me niet meer losgelaten. Hier in Den Haag voel ik nog een extra verantwoordelijkheid. Wij zijn de stad van vrede en recht, met het Vredespaleis en talloze internationale instituties. Maar vrede en recht moeten ook gelden achter elke voordeur in onze stad. Dat is een proces van de lange adem. De aanpak die ik vandaag presenteer is dan ook geen politiek vluggertje, ik zal er mijn hele burgemeesterschap bovenop zitten.”

Naast de oprichting van het Doorbraakteam Huiselijk Geweld kondigt burgemeester Krikke nog een aantal maatregelen aan. Een van de problemen die zij signaleert, is dat slachtoffers vaak geen aangifte doen, bijvoorbeeld omdat ze de relatie met de dader willen voortzetten. Krikke vindt het onwenselijk dat daders niet worden aangepakt en hun behandeltraject ontlopen. Daarom wil ze bevorderen dat de politie vaker dan nu een zaak ambtshalve onderzoekt – dus zonder dat het slachtoffer aangifte doet – en deze voorlegt aan het Openbaar Ministerie. Daarover heeft ze al met politie en OM gesproken. Verder wil ze de verbinding tussen straf en zorg verbeteren. Ook laat ze onderzoeken waarom het aantal huisverboden afneemt, terwijl dit een effectief middel blijkt om de situatie in een gezin even te bevriezen en de hulp op gang te brengen. Volgens Krikke zou het huisverbod juist vaker moeten worden ingezet.

(foto: gemeente Den Haag/Frank Jansen)

Print Friendly, PDF & Email