Jane Kuldipsingh, voormalig Haagse ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, begint de eerste politieke jongerenpartij in Nederland. De Haagse Toekomst doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Den Haag. Ambitie van de partij: drie zetels veroveren.

Kuldipsingh: “De Haagse Toekomst is een nieuwe lokale politieke partij die de belangen van jongeren vertegenwoordigt in de Haagse gemeenteraad. Jongeren voelen zich niet gehoord en partijen stellen ze niet centraal. De partij wil jongeren bewust maken van de invloed van de lokale politiek. Nog niet eerder was er een jongerenpartij in Nederland. De Haagse Toekomst betrekt progressief, positief en provocatief iedereen.”

Het verkiezingsprogramma bestaat uit vijf thema’s en past op een A4-tje.

Ondernemersvaardigheden als verplicht vak en niet als keuzemodule; binnen vier jaar een eigen universiteit in Den Haag; meteen een tweejarig arbeidscontract voor jongeren met een diploma. Dat zijn een paar van de voornemens die de nieuwe partij zou willen realiseren.

Print Friendly, PDF & Email