Bijna eenderde (27%) van de jonge gezinnen in Den Haag die in 2012 hun eerste kind kregen, zijn binnen vier jaar naar een andere gemeente verhuisd. Bij de 20% hoogste inkomens in de stad is dat percentage zelfs nog hoger (36%), bij de 80% laagste inkomens is het lager (22%).

Een en ander blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS in Den Haag.

Gezinnen met een migratieachtergrond verlaten de stad minder vaak nadat zij een eerste kind hebben gekregen. Dat geldt met name voor gezinnen met een Marokkaanse of Turkse herkomst.

Jonge gezinnen met een huishoudinkomen behorend tot de hoogste 20 procent verhuisden vaker dan gemiddeld. Dat geldt landelijk, maar wederom is die ontwikkeling sterker in de grote steden.

Het aandeel jonge gezinnen dat de vier grote steden verlaat, neemt sinds 2013 toe. Ook in 2016 was de uittocht sterker dan in 2015. Tussen 2011 en 2013 zat de woningmarkt vast en bleef een groter deel van de jonge gezinnen in de stad wonen.

Print Friendly, PDF & Email