Den Haag gaat extra pogingen in het werk stellen om autodelen te stimuleren. In 2018 wil de gemeente 5000 deelauto’s in de stad gerealiseerd zien. Op dit moment rijden er nog 2000 rond.

In het stimuleringsprogramma Autodelen 2017-2018 staat hoe wethouder Tom de Bruijn dit denkt te bereiken. Daarbij richt zijn programma zich niet alleen op de zakelijke markt; zoals SnappCar en MyWheels (community-netwerken die autodelen faciliteren) alsmede Greenwheels en Connectcar (die eigen deelauto’s aanbieden). Ook bewoners kunnen stimulerende maatregelen in het verschiet zien. Zo kan in buurten met een parkeerdruk hoger dan 90% een startsubsidie worden aangevraagd voor buurtdeelauto’s. Hiervoor is per initiatief maximaal 20.000 euro beschikbaar.

Wethouder Tom de Bruijn ziet veel voordelen in autodelen. “In veel wijken in Den Haag is de parkeerruimte beperkt. Deelauto’s zorgen ervoor dat de vraag naar parkeerplaatsen afneemt. Uit onderzoek blijkt dat er door één deelauto drie tot vijf auto’s minder op straat staan. Bovendien staan auto’s het grootste gedeelte van de tijd stil en dat is duur. Door te kiezen voor een deelauto besparen bewoners en bedrijven dus ook geld,” aldus de wethouder van onder meer milieu en verkeer.

Binnenkort start er ook een aantal pilots waarbij er wordt geëxperimenteerd met het aanbieden van het gebruik van deelauto’s bij nieuwbouwwoningen. Hierdoor kan het aantal benodigde parkeerplaatsen bij de woningen worden verminderd. Bij positieve ervaringen wil de gemeente dit tot beleid en uiteindelijk gemeengoed maken bij nieuwbouw in de stad.

De Bruijn verwacht dat zijn stimuleringsprogramma voor zowel de zakelijke als de particuliere markt dusdanig interessant is, dat het behalen van 5000 deelauto’s in 2018 realistisch is. “Zo wordt ook een stadsbrede parkeervergunning mogelijk gemaakt voor one-way autodeelbedrijven, waarbij de gebruiker de wagen niet hoeft terug te brengen naar een vaste parkeerplaats,” aldus De Bruijn. “One-way bedrijven die elektrische auto’s aanschaffen, krijgen als stimulans een subsidie van 500 euro. De gemeente stimuleert daarmee ook nog elektrisch rijden, omdat dit nog beter is voor de luchtkwaliteit.”

Victor van Tol en Pascal Ontijd, oprichters van SnappCar dat met ruim 500 auto’s een van de grootste aanbieders van autodelen in Den Haag is. (foto: SnappCar)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email