Het Rotterdamse college van B en W heeft de gebiedscommissie van Hoek van Holland geadviseerd om onder de 9083 bewoners een referendum te houden of een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder wenselijk is.

“We kennen tot nu toe eigenlijk alleen de mening van de tegenstanders en we horen niks van de voorstanders,” zei wethouder Eerdmans.

“Dan zijn ze er misschien wel niet,” pareerde Christine Eskes van het CDA, die een natuurbegraafplaats een onwenselijke ontwikkeling vindt.

Eind van dit jaar gaat de Rotterdamse gemeenteraad beslissen over de bestemming van het agrarische cultuurlandschap waar in de voorlopige plannen ruimte is opgenomen voor maximaal 3400 rustplaatsen zonder steen of kruis. De kist en de kleding van de overledene moeten dan biologisch afbreekbaar zijn.

De tegenstanders van deze natuurbegraafplaats vinden het een ‘bizarre grondclaim’, die tegenover de volgende generaties niet te verantwoorden is. Bovendien vinden ze het vreemd dat alleen Rotterdam hierover gaat beslissen, omdat nergens is vastgelegd wie van deze redelijk nieuwe wijze van begraven gebruik mag maken. De anonieme dodenakker kan even goed bestemd zijn voor Hagenaars, bewoners van het Westland en het nabij gelegen Maassluis. De inwoners van Hoek van Holland hopen ook vanuit die gemeenten steun te krijgen tegen de goedkeuring.

Rondom Den Haag zijn momenteel geen natuurbegraafplaatsen. Rijswijk en Voorschoten hebben de aanleg overwogen. Hoek van Holland zou de eerste zijn in de regio, al is de tegenstand dus ook daar aanzienlijk.

De Partij voor de Dieren heeft zijn standpunt al bepaald. “Het probleem van natuurbegraven is dat er ‘gebiedsvreemd’ materiaal wordt ingebracht in een natuurgebied. We weten nog weinig van de effecten van natuurbegraven op de natuur of de kwaliteit van het grondwater. Daarom vinden we dat we ons niet moeten wagen aan wetenschappelijke onzekerheid. Er vindt een natuurverstoring plaats, omdat er grafkuilen moeten worden gegraven,” aldus de partijtop op zijn website. “Juist in een polderlandschap als de Bonnen valt dit extra goed op. Wilde dieren als vossen kunnen op zoek gaan naar de stoffelijke resten van de mensen die op een natuurbegraafplaats liggen. Niemand zit hier op te wachten.”

Met ‘mogelijke effecten op het grondwater’ doelt de Partij van de Dieren op het gegeven dat medicijnresten van overledenen de kwaliteit van het grondwater kunnen aantasten.

Print Friendly, PDF & Email