De kademuur langs de Veenkade is vervangen en inmiddels klaar. Bewoners hebben er een veilige, stabiele kade met mooie banken en bestrating voor teruggekregen. Om deze mijlpaal te vieren onthulde wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) samen met kinderen uit de buurt de van de ter plekke verwijderde kastanjebomen gemaakte houten banken, vervaardigd door de lokale meubelmaker Rob Vreeswijk.

Veel van de oude kademuren in Den Haag hebben een houten fundering. Uit onderzoek bleek dat deze funderingen op veel plekken worden aangetast door een bacterie. Daarom vervangt de gemeente tot 2040 circa één kilometer kademuur per jaar.

Wethouder Boudewijn Revis: “De kademuren zijn honderd jaar oud. Veilige kademuren zijn van groot belang voor bewoners, het verkeer en voor de waterhuishouding van het achterland. Tegelijkertijd grijpen we de mogelijkheid aan om mooi groen te planten, banken te plaatsen en van kade tot gevel opnieuw te bestraten. Zo maken we de stad niet alleen veiliger maar ook groener, leefbaarder en aangenamer om in te verblijven.”

De kastanjebomen die langs de Veenkade stonden, konden tijdens de uitvoering van het werk niet behouden blijven. Ze stonden te dicht op de kademuur en verplanting was niet mogelijk. In afwachting van de achttien bomen die in december 2017 geplant gaan worden, staan er nu tijdelijk bakken met dennenbomen.

Buren, verenigd in een burenoverleg, bespraken samen met de gemeente elke zes weken de stand van zaken en er werden andere zaken afgestemd, zoals het nieuwe straatmeubilair en de tijdelijke verkeerssituatie. Ook kwam de vraag aan de orde of er niet iets gedaan kon worden met het oude kastanjehout. Rob Vreeswijk – de eigenzinnige architect, meubelmaker en galeriehouder – wist raad en bracht dit hout in de vorm van vier banken weer terug langs de kade. Ook ontwierp hij van hetzelfde hout een boekenkast voor Wijkcentrum de Heldenhoek; al met al een perfect staaltje duurzaamheid.

Dit jaar zijn de Dunne Bierkade en de Veenkade opgeleverd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vervanging van de kademuur aan de Zuidwal en de Toussaintkade. In het najaar starten aannemers met het werk langs het Scheveningseveer en de Valkenboskade. Hierbij worden de noodzakelijke vervangingen gecombineerd met verbeteringen. Denk aan extra groen op de Valkenboskade of aan een betere opstapplek voor rondvaartboten zoals op de Toussaintkade en op het Scheveningseveer.

Een perfect staaltje van lokale recycling: de kastanjebomen van de Veenkade zijn door meubelmaker Rob Vreeswijk tot prachtig straatmeubilair omgetoverd. De bakken met dennenbomen (foto hieronder) hebben volgens de gemeente een tijdelijk karakter.

Print Friendly, PDF & Email