Koningstunnel gaat straks acht maanden dicht

Koningstunnel gaat straks acht maanden dicht

Een consortium met daarin bouwbedrijf Heijmans en Siemens Nederland gaat aan de slag met de Koningstunnel in het centrum van Den Haag. De gemeente heeft de gunning voor de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden definitief gegund aan de combinatie. Financiële details over de opdracht zijn niet verstrekt.

De tunnel in het verlengde van de Raamweg is direct naast station Den Haag Centraal gelegen en is een belangrijke schakel voor het autoverkeer vanuit de Haagse binnenstad richting Binckhorst. De doorgang stamt uit 2000.

Siemens-Heijmans zal na de renovatie ook zeven jaar lang verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De tunnel zal ook worden aangepast aan de nieuwste eisen van de Tunnelwet. De werkzaamheden staan gepland tussen maart en november 2019. De bestaande installaties in de tunnel worden compleet vernieuwd en uitgebreid. Daarbij gaat het om verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera’s, noodtelefoons en vuilwaterpompen.

In totaal gaat het om meer dan 40 verschillende soorten installaties, die bovendien lokaal moeten worden bediend. Om die reden is er meer ruimte nodig in het dienstgebouw. Het gebouw, dat onder het Prins Bernhardviaduct staat, wordt daarom groter gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email

Share This