Burgemeester Pauline Krikke zet de lijn van haar voorganger Jozias van Aartsen voort: de gemeente wil ten minste in gesprek blijven met de as-Soennah moskee in Den Haag en niet alle banden verbreken. Krikke herkent het dilemma met het oog op de boodschappen van intolerantie die onder verantwoordelijkheid van het moskeebestuur in het verleden zijn verkondigd. Krikke wil die uiteraard op geen enkele manier legitimeren. “Tegelijk lijkt het ons verstandig om de as-Soennah moskee binnenboord te houden,” aldus de burgemeester gisteravond tijdens het raadsdebat over de financiering van de islamitische stichting.

Afgelopen maandag, zo maakte Krikke bekend, heeft zij gesproken met een afvaardiging van vier bestuursleden van de as-Soennah moskee. Daarin hebben zij, aldus Krikke, afstand genomen van eerder gedane uitspraken waarin vrouwenbesnijdenis en de gewapende jihad tegen sjiieten en alawieten (zogenaamde ‘ongelovigen’) werden goedgekeurd. “Ik heb in dat gesprek gezegd: dit was eens, maar nooit weer.”

Ook liet de burgemeester aan de raad weten dat de as-Soennah moskee voortaan geen subsidie meer zal aanvragen bij de gemeente; de stichting ontving de afgelopen jaren (2013-2017) een bedrag van 43.000 euro, onder meer voor de samenwerking tijdens de jaarwisseling waarbij vaders uit Schilderswijk en Transvaal met politie en gemeente een buurtwacht vormden om de gemoederen met oud en nieuw rustig te houden.

Oktober

Of die samenwerking in stand wordt gehouden, is nog niet zeker. Krikke komt in oktober met een voorstel naar de raad over haar plan voor de jaarwisseling; daarin wordt ook de samenwerking met as-Soennah meegenomen. In de tussentijd kan de moskee bewijzen of de boodschap van verbinding die het stichtingsbestuur naar buiten toe uitdraagt ook daadwerkelijk intern wordt waargemaakt, bijvoorbeeld tijdens preken van imams, in videofilms en in teksten in studiemateriaal en op de website.

Volgens Daniëlle Koster (CDA) spreekt de Haagse moskee met gespleten tong, waarbij zij zich baseert op publicaties in NRC en van Nieuwsuur. “Politiek correct naar buiten, maar naar binnen volgt as-Soennah de harde lijn.” Het christen-democratische raadslid zei dat naar aanleiding van de motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), waarin hij het stadsbestuur oproept in de toekomst geen subsidierelatie met de as-Soennah moskee meer aan te gaan; die motie werd aangenomen, waarbij alleen Haagse Stadspartij, NIDA, Partij van de Eenheid en Islam Democraten om uiteenlopende redenen tegen stemden. Krikke kon leven met de motie, ook al omdat het moskeebestuur intussen toch al heeft aangekondigd in de toekomst geen subsidie meer aan te vragen.

Inmiddels heeft de (salafistische) moskee ook op de eigen website afstand genomen van eerdere uitlatingen. “Als bestuur vinden wij het belangrijk om aan te geven dat wij in de strengste bewoordingen alle vormen van geweld afkeuren die onze vreedzame samenleving ondermijnen of bedreigen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en de grondwettelijke vrijheden die ons land zo bijzonder maken. Wij mogen trots zijn dat eenieder in Nederland ondanks de verschillen, zij het politiek, religieus of anderszins, gelijkwaardig kan participeren en diens leven kan inrichten zoals we dat hier in Nederland kennen.”

Radicalisering

En: “Ook hebben wij ons in het verleden vaker uitgesproken tegen extremisme, radicalisering en geweld. Zo ook over het fenomeen vrouwenbesnijdenis. Al in 2008 hebben wij in een publicatie dit fenomeen veroordeeld. De docent die de betreffende uitspraak over vrouwenbesnijdenis deed, heeft in een gesprek met het bestuur afstand genomen van de gedane uitspraken en spijt betuigd. Verder willen wij benadrukken dat wij op geen enkele wijze een relatie hebben, zakelijk noch financieel, met Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).”

Die laatste organisatie zou banden met terreurbewegingen hebben en volgens NRC en Nieuwsuur een van de buitenlandse financiers van as-Soennah zijn (geweest). Het stichtingsbestuur ontkent dat.

Burgemeester Krikke zou graag zien dat uit het buitenland afkomstige inlichtingen over financiering structureel worden verbonden met informatie die de gemeente zelf veelal heeft; daarvoor heeft zij de ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Grapperhaus (Justitie), Dekker (Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken) onlangs per brief de suggestie aan de hand gedaan die verbinding in een nieuwe wet te regelen. Buitenlandse financiering als zodanig vindt de burgemeester niet per se problematisch. “Een probleem is er pas als de buitenlandse financiering ertoe leidt dat de ontvangende organisatie standpunten gaat innemen en meningen gaat uitdragen die zich niet verdragen met de Nederlandse rechtsstaat,” aldus de burgemeester in haar brief.

Gisteravond vertelde zij de raad dat zij naar aanleiding van haar brief inmiddels heeft gesproken met minister Koolmees en dat binnenkort een tweede gesprek volgt met Koolmees en Dekker. Krikke: “De urgentie is doorgedrongen.”

Print Friendly, PDF & Email