Bij Kwantum kunnen ze opgelucht adem halen. De populaire woninginrichter met tal van vestigingen in Den Haag mag de door het Amerikaanse echtpaar Eames in 1948 ontworpen Dining Sidechair Wood (DSW) blijven verkopen. De DSW wordt niet onder het Nederlandse en Belgische auteursrecht beschermd. De stoel ‘Paris’, die Kwantum in 2014 op de markt bracht en opvallend veel op de DSW lijkt, maakt geen inbreuk op de rechten van het Zwitserse Vitra, de producent van de DSW.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag beslist.

De Eames DSW is al sinds lange tijd, in elk geval voor 1 januari 1975, in Nederland en België op de markt. Nadat Vitra had geconstateerd dat Kwantum de op de Eames DSW lijkende ‘Paris’ op de markt had gebracht, heeft Vitra beslag gelegd op de voorraad van die stoelen bij Kwantum.

Daarna heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag als voorlopige maatregel aan het Nederlandse en Belgische Kwantum een verbod opgelegd om ‘Paris’-stoelen te verhandelen. Omdat zowel Vitra als Kwantum van mening is in zijn recht te staan, hadden zij elkaar over en weer gedagvaard in een bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag.

De rechtbank motiveert zijn beslissing als volgt: “Een buitenlands werk als de Eames DSW kan alleen auteursrechtelijk worden beschermd via de Berner Conventie, een internationaal verdrag waar zowel Nederland en België als de Verenigde Staten partij bij zijn. Dat verdrag bevat een bepaling met voorwaarden voor het toekennen van auteursrechtelijke bescherming in een lidstaat aan buitenlandse werken. De rechtbank oordeelt dat die bepaling, ook in het licht van arresten van de Hoge Raad daarover, zo uitgelegd moet worden dat aan werken die al voor 1 januari 1975 op de markt waren, geen bescherming in Nederland en België kan toekomen.”

(Ziet u de verschillen? Links de Eames DSW, rechts de Kwantum Paris)

Print Friendly, PDF & Email