Kerstmis is traditioneel een moment van bezinning en een feest van de familie. Ook koning Willem-Alexander zal morgen, Eerste Kerstdag, in zijn kersttoespraak ongetwijfeld stilstaan bij wat ons bindt.

Vraag is echter: is er nog wel iets dat ons bindt? Worden we niet steeds individualistischer? Ofwel: zijn we steeds meer voor onszelf gaan leven?

“Het vraagstuk van individualisering in de samenleving blijft de gemoederen bezig houden. Sommigen juichen wat zij zien als toenemende persoonlijke keuzevrijheid toe, anderen zijn bang dat teveel nadruk op het individu leidt tot een verlies van sociale cohesie,” schrijft het CBS in Den Haag naar aanleiding van een eigen analyse van relevante statistieken op het gebied van individualisering sinds 2000.

In een aantal afleveringen zal Dagblad070 vandaag – bij wijze van opmaat naar Kerstmis 2017 – de nieuwste bevindingen van het CBS publiceren.

In deze video leidt CBS-hoofddemograaf Jan Latten de cijfers in.

Print Friendly, PDF & Email