De Levenseindekliniek kan de grote en groeiende vraag niet aan. Met advertenties in vakbladen en informatiestands op beurzen en congressen wil de in Den Haag (Eisenhowerlaan) gevestigde stichting enkele tientallen artsen en psychologen werven. Er werken nu 59 artsen. Dat aantal moet volgens bestuurder Steven Pleiter worden verdubbeld.

In de eerste negen maanden van dit jaar heeft de Levenseindekliniek 1862 hulpaanvragen ontvangen. Pleiter: “Als het in dit tempo doorgaat, zijn dat er over heel dit jaar ongeveer 2500.” Vorig jaar waren het er 1800. “Mensen hebben vaak al een lange lijdensweg afgelegd voordat zij tot een euthanasieverzoek overgaan. Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Daarom zijn we dringend op zoek naar artsen die met ons willen samenwerken.” Ook zoekt de stichting psychiaters en verpleegkundigen.

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met complexe euthanasieverzoeken, zoals hulpvragen van psychiatrisch patiënten en mensen met dementie. Maar ook niet-complexe verzoeken, zo’n 20% van alle aanvragen bij de Levenseindekliniek, komen bij de stichting terecht.

Pleiter: “Vanuit ons Expertisecentrum Euthanasie steunen we behandelaars zoveel mogelijk, zodat zij zelf de hulpvraag van hun patiënt kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd zetten we in op het werven van extra artsen, zodat we alle verzoeken die bij ons terecht komen in behandeling kunnen nemen.” Artsen die voor de Levenseindekliniek aan de slag gaan, werken in hun eigen regio samen met een verpleegkundige in ambulante teams. Ze doen dit doorgaans naast hun eigen huisartsenpraktijk. Ze worden bijgestaan door het Expertisecentrum Euthanasie.

De Levenseindekliniek vindt dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, euthanasie moet kunnen krijgen binnen de kaders van de wet. De Levenseindekliniek is niet een instelling, of gebouw, waar zorg wordt verleend, maar een netwerk van artsen en verpleegkundigen, wonend in alle delen van Nederland. In teams van één arts en één verpleegkundige onderzoeken zij een euthanasieverzoek. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met de hulpvrager. Als aan de eisen die de euthanasiewet stelt wordt voldaan, voert dit team het euthanasieverzoek uit.

Print Friendly, PDF & Email