Veertien Haagse bewonersinitiatieven en organisaties die zich inzetten voor een duurzame stad, willen dat Den Haag de komende jaren los komt van aardgas. Daartoe hebben zij samen een manifest opgesteld, waarin ze aangeven hoe de stad dat voor elkaar kan krijgen om vervolgens over te gaan op een duurzame, decentrale warmtevoorziening.

Het manifest werd gisteren door de initiatiefnemers overhandigd aan Joris Wijsmuller, wethouder Wonen en Duurzaamheid. Het manifest heeft tot doel de wensen van Hagenaars over deze zogenaamde energietransitie samen te vatten en het nieuwe stadsbestuur, dat na de raadsverkiezingen in maart 2018 aantreedt, een leidraad mee te geven om deze transitie samen met de inwoners te realiseren. Met de uitgangspunten die in het manifest worden geformuleerd, wil het stem geven aan de belangen van de Hagenaars en zorgen dat zij gehoord worden als straks besluiten worden genomen over de toekomstige warmtevoorziening van de stad.

Leidend principe daarbij is, volgens het manifest: “Wat lokaal kan, moet lokaal.” Op de website www.haagswarmtemanifest.nl kunnen bewoners zich uitspreken door het manifest Haagse Warmte van Onderop te ondertekenen en van commentaar te voorzien. Zo kan het een levend document worden. Het is voor het eerst dat bewonersinitiatieven, die zich inzetten hun eigen buurt of wijk te verduurzamen, zich verenigd hebben op een gezamenlijk, stedelijk platform. Dit platform, de werkgroep Duurzame Haagse Warmte, komt al langer dan een jaar bijeen om de vaak complexe, technische, organisatorische en financiële aspecten van de warmtetransitie te bespreken. Het manifest is daar de neerslag van. De werkgroep wordt georganiseerd door Duurzaam Den Haag.

In reactie op het manifest zei wethouder Joris Wijsmuller: “We staan voor een grote opgave om klimaatneutraal te zijn in 2040. Daar hebben we niet alleen alle middelen, maar ook alle mensen voor nodig. Dit is een prachtig initiatief dat mij sterkt in het idee dat we het echt samen kunnen doen.”

Initiatiefnemers van het manifest, Guido Beauchez van de Groene Regentes en Noud te Riele van Langebeesten Energiek: “We zijn blij met dit manifest om bewonersorganisaties gezamenlijk één stem te geven in het stedelijk overleg over de warmtetransitie. Vaak wordt er over bewoners gesproken, maar nauwelijks met bewoners. We verwachten dat, mede door dit manifest, rekening wordt gehouden met de belangen van alle Hagenaars. Niet alleen met die van het bedrijfsleven. We hebben haast, wij zijn al begonnen. Op naar een duurzaam warme toekomst. Laten we dit samen aanpakken!”

Wethouder Joris Wijsmuller (links) neemt het manifest over energietransitie in ontvangst van Noud te Riele, een van de initiatiefnemers. (foto: Milou Verweij)

 

Print Friendly, PDF & Email