Den Haag zou in de hele stad een 30 km/u zone moeten invoeren, die overal binnen de bebouwde kom geldt. Alleen hoofdwegen door de stad komen wellicht voor een uitzondering op deze regel in aanmerking.

Die opvallende oproep doet Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. Met het oog op de toename van het aantal fietsers in de stad en de verwachte groei van het aantal inwoners van Den Haag (met 100.000 tot 2040) acht zij de situatie waarin fietsers en automobilisten veelal van gescheiden wegen gebruik maken, in de toekomst niet langer houdbaar.

“Bij lagere snelheden kunnen meer groepen voertuigen veilig de weg delen en ontstaat er meer ruimte voor de fiets,” zegt Saskia Kluit in het AD over haar idee om overal in de stad een 30 km/u zone in te voeren.

De directeur van de Fietsersbond voorspelt, eveneens in het AD, dat mensen in de toekomst veel eerder geneigd zullen zijn om ook voor grotere reisafstanden op de fiets te stappen; mede door de groeiende populariteit van de elektrische fiets en zijn toenemende actieradius.

Den Haag streeft naar 30% fietsgebruik in 2020, komend van 24% op dit moment. Sinds 2011 heeft de gemeente 50 miljoen euro geïnvesteerd in lokale fietsmobiliteit, zoals het omzetten van betegelde fietspaden naar asfaltverharding en het aanleggen en stimuleren van stallingen. Inmiddels ligt er in de stad 370 kilometer fietspad (tegel- en asfaltpaden) en ongeveer 70 kilometer fietsstroken. 

(foto van Saskia Kluit is afkomstig van de Fietsersbond)

Print Friendly, PDF & Email