De aanleg van een wilde bloemenstrook voor bijen tussen Isabellaland en de N14 in de wijk Mariahoeve in Den Haag: dat is het winnende idee gebleken na stemming over besteding van de wijkbudget-gift van de gemeente. Mariahoeve krijgt hiervoor het genereuze bedrag van 50.000 euro.

De ideeën zijn door de buurtbewoners zelf bedacht. Inmiddels zijn de stemmen in Mariahoeve dus geteld. De wilde bloemenstrook voor bijen kreeg 32.8% van de stemmen. De andere inzendingen waren: opknappen van de speeltuin nabij Stadsboerderij De Reigershof (23.8%); hardloop- en wandelroute door de hele wijk (18.8%); opknappen van de waterspeeltuin tussen N14 en Isabellaland (13.9%); het plaatsen van een vlonder aan de Norenburg (10.7%).

Het wijkbudget moet in 2017 worden besteed. Daarom wordt er dit jaar al gestart met inzaaien. In het voorjaar staat de strook in bloei en kunnen bijen, vlinders en bewoners genieten van de strook met wilde bloemen.

De ‘baas-in-eigen-buurt-aanpak’ van Den Haag past in het streven van de gemeente om bewoners meer bij hun buurt, en de besluitvorming daarover, te betrekken. Bij het verstrekken van het wijkbudget van 50.000 euro aan bewoners gaat het vooralsnog om een proef in zes wijken: naast Mariahoeve zijn dat Bezuidenhout, Moerwijk, Nieuw Waldeck, Spoorwijk en Zeeheldenkwartier. Als de proef slaagt, wordt dit beleid: eens in de vier jaar krijgen buurten in Den Haag dan geld voor extra voorzieningen (bovenop de vernieuwingen die toch al noodzakelijk zijn en sowieso worden uitgevoerd). Met deze extra’s is het de bedoeling Haagse buurten prettiger, mooier en socialer te maken.

Print Friendly, PDF & Email