NS meldt een opvallende en tegelijk tragische statistiek: Nederland wordt geconfronteerd met gemiddeld meer zelfdodingen op het spoor dan elders in Europa. Het cijfer wordt gemeten aan de hand van het aantal gereden treinkilometers per jaar en het aantal inwoners. Met 13 zelfdodingen per miljoen inwoners (1,5 per miljoen gereden kilometers) heeft ons land het hoogste aantal vergeleken met ten minste vier andere Europese landen.

Naar de verklaring is het vooralsnog gissen. Het cijfer is afkomstig uit een puur getalsmatige internationale benchmark, die NS en ProRail hebben laten uitvoeren. In deze benchmark worden over de periode van 2011-2015 de cijfers op en rond het Nederlandse spoor vergeleken met zeven andere vervoerders uit België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De uitkomsten zijn, op verzoek van de buitenlandse vervoerders, veelal geanonimiseerd. NS gebruikt de benchmark om te kijken hoe zij haar dienstverlening aan reizigers kan verbeteren.

Op andere punten scoort Nederland aanzienlijk beter. Zo reizen Nederlandse treinreizigers in vergelijking met veel andere Europese landen in nieuwere treinen die vaker rijden en vaker op tijd zijn. De reiziger betaalt een tarief dat iets hoger ligt dan in de vergeleken landen (+4%). Daarnaast is de hoeveelheid belastinggeld die in Nederland in het spoor wordt geïnvesteerd, relatief laag. NS en één andere vervoerder uit het Verenigd Koninkrijk moeten de overheid betalen om treinen te mogen rijden. In de andere onderzochte landen krijgen de vervoerders subsidie van de overheid. Voorts had NS in 2015 het laagste energieverbruik per reizigerskilometer: 30% lager dan het gemiddelde. De CO2-emissie per reizigerskilometer was zelfs 44% lager dan gemiddeld. Sinds 1 januari 2017 rijden alle elektrische treinen van NS op 100% windstroom.

Ondanks de relatief goede prestaties ten opzichte van de andere onderzochte landen, ligt de klanttevredenheid bij NS 6% lager. Ook is het aantal klachten per reiziger boven gemiddeld. De onderzoekers hebben daar geen verklaring voor, al wijzen ze er wel op dat het in Nederland erg gemakkelijk wordt gemaakt om een klacht in te dienen.

Print Friendly, PDF & Email