Wie ben ik? Ja, laat ik die vraag als eerste voor u beantwoorden. Ik ben een 44-jarige bewoner van de Schilderswijk, ik woon daar al zeventien jaar en met heel veel plezier.

Bekend (of beter gezegd: zichtbaar) geworden na de demonstratie op de Hoefkade, een kleine vier jaar terug. Ik was tijdens het hierop volgende spoeddebat de eerste inspreker in een raadszaal bomvol media. Ik sprak er onder meer over een bruisende multiculturele wijk die volop in beweging is; een wijk ook waarvan het grootste gedeelte van haar bewoners vooruit wil; over het gegeven dat het vergroten van de kansen van haar bewoners op de arbeidsmarkt mijns inziens de allergrootste maatschappelijke uitdaging is, en dat hier eindelijk eens op dient te worden doorgepakt door de lokale politiek.

Van het ene op het andere moment was ik een bekende Schilderswijker geworden.

Ik ben de afgelopen jaren het gezicht geworden van het positieve Schilderswijk. Ik ben actief betrokken bij de organisatie van diverse wijkevenementen, waaronder Schilderswijk United. Ruim twee jaar terug ben ik Schilderswijk Bewoners Tours gestart; rondleidingen aangeboden door de bewoners zelf, die graag een genuanceerder beeld van de wijk willen geven. Daarmee proberen we een bijdrage te leveren aan de versterking van de lokale wijkeconomie, hoe bescheiden die bijdrage misschien ook mag zijn.

Zo brengen we tijdens de tour een bezoek aan een lokale ondernemer, en proberen we tourdeelnemers te stimuleren om na hun tour uit eten te gaan in de wijk. De tours zijn een succes. De achtergrond en motivatie van de mensen die een tour boeken, is uitermate divers, van gemeente-ambtenaren tot en met mensen die hun verjaardag op een bijzondere manier willen vieren. Alle tours zijn geheel op maat gemaakt, en worden vooraf met de te bezoeken groep zorgvuldig afgestemd.

Ik ga eens per twee weken een column voor u schrijven, waarbij ik u zal meenemen in de verhalen die de Schilderswijk zo bijzonder maken. Ik ga proberen de maatschappelijke uitdagingen van de wijk kleiner te maken, in die zin dat ik wil duiden wat die uitdagingen voor de mensen hier in hun alledaagse leven betekenen.

Ik kijk er enorm naar uit u met deze column mee te nemen de wijk in; de meest fascinerende wijk van Nederland.

Print Friendly, PDF & Email