Tegenvallend nieuws voor de Noordzeevissers uit Scheveningen: na twee jaar van grotere quota mogen ze volgend jaar minder tong vangen.

Hoe groot het vangstquotum precies wordt, is nog onzeker, mede omdat ze zullen worden gecompenseerd voor de zogeheten aanlandplicht. Die verplicht vissers ongewenste bijvangst aan wal te brengen, waardoor er minder plaats is voor commercieel interessante vis.

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt het quotum met 13 procent verlaagd, maar daar is de compensatie nog niet in verwerkt. Volgens ingewijden kan de verlaging daardoor grofweg worden gehalveerd. Details daarover volgen later dit najaar.

Vorig jaar en in 2015 steeg het quotum nog met respectievelijk 15 en 10 procent. Voor soorten als schol, tarbot, zeebaars en tarbot, die ook belangrijk zijn voor Nederlandse vissers, ligt er nog geen voorstel.

Het dagelijks EU-bestuur bepleit daarnaast een verbod op de commerciële aalvangst in alle wateren van de unie. Brussel deed gisteren voorstellen over 78 vissoorten in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. Op basis van wetenschappelijke adviezen om de visstand in 2020 op een duurzaam peil te krijgen, wordt voorgesteld de quota voor 25 soorten te verlagen.

De EU-visserijministers nemen op 11 en 12 december in Brussel een besluit over de voorstellen.

(bron: ANP)

Print Friendly, PDF & Email