Niet alleen laat Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 voor de zekerheid extra stembiljetten drukken. Ook wil de gemeente jongeren meer bij de lokale democratie betrekken. Daarom zal op 21 maart een mobiele stembus langs Haagse scholen trekken.

Bij de Kamerverkiezing bleek een pilot met name bij het ROC Mondriaan een groot succes. “Ik vind het van groot belang dat we jongeren meer betrekken bij onze besluitvorming,” zegt burgemeester Pauline Krikke. “Het gaat over hun stad, hun toekomst. Lang niet alle jongeren groeien op in een omgeving waar politiek elke dag aan de keukentafel wordt besproken. Voor scholieren die voor het eerst mogen stemmen, zetten we daarom graag een stapje extra.” De mobiele stembus zal tijdens pauzes en na schooltijd aanwezig zijn op het schoolterrein van de vier grootste ROC’s in Den Haag.

Ook voor andere groepen in de samenleving wil de burgemeester de raadsverkiezingen van volgend jaar laagdrempeliger maken. In het plan van aanpak dat zij naar de gemeenteraad heeft gestuurd, worden ook extra voorzieningen aangekondigd voor ouderen.

Pauline Krikke: “Op verschillende plekken in de wereld strijden mensen nu nog voor hun stemrecht. Dat laat zien hoezeer we dit moeten koesteren. Het is geen recht waar we zomaar losjes mee om moeten gaan. Vanuit die overtuiging wil ik zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen en gaan stemmen. Daarom doen we er alles aan om de opkomst te vergroten, vooral door een extra inspanning te doen voor groepen die de weg naar de stembus moeilijk weten te vinden.”

Een van de nieuwe initiatieven, naast de mobiele stembus voor ROC-studenten, is om met pop-up stembureaus bewoners van Haagse woonzorgcentra in staat te stellen eenvoudiger hun stem uit te brengen. Een pop-up stembureau is een stembureau dat op verkiezingsdag op verschillende locaties in de stad zitting heeft. “Voor bewoners van woonzorgcentra is stemmen vaak een hele onderneming, omdat ze nu eenmaal vaker fysieke beperkingen hebben. In die centra waar geen vast stembureau staat, willen we hen daarom, letterlijk, tegemoet komen met een pop-up stembureau in eigen huis,” aldus de burgemeester.

Print Friendly, PDF & Email