Dagblad070 | Op zoek naar nieuw vervoer voor 'verwarde mensen'

Op zoek naar nieuw vervoer voor 'verwarde mensen'

mainImage
Op zoek naar nieuw vervoer voor 'verwarde mensen'

Personen met verward gedrag worden na een melding vaak naar de beoordelingslocatie vervoerd door de politie. Omdat de politie heeft aangegeven dat vervoer door de politie van mensen met verward gedrag niet passend is en stigmatiserend kan werken, zoeken de gemeenten in de regio Haaglanden samen met zorginstellingen dit jaar naar een oplossing. De volgende partijen werken mee aan het project: de gemeenten uit de regio Haaglanden, GGZ instellingen (Parnassia, GGZ-Delfland en Rivierduinen), politie Den Haag, SMASH (huisartsenpost Haaglanden) en GGD Haaglanden. Deze laatste heeft de organisatie in handen.

Hiervoor hebben wethouders zorg Karsten Klein (Den Haag) en Raimond de Prez (Delft) een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst staan afspraken voor zowel passend vervoer als beoordeling van mensen met verward gedrag na een melding. Personen met verward gedrag zijn mensen die de grip op hun leven (al dan niet tijdelijk) hebben verloren of dreigen te verliezen. Vaak gaat het om mensen met verschillende aandoeningen of beperkingen zoals een verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische problemen of dementie. In veel gevallen is er sprake van een combinatie van schulden, dakloosheid, werkloosheid, eenzaamheid en/of onverzekerdheid. Het risico is dan aanwezig dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

"Het is zeer wenselijk om deze mensen met verward gedrag op een zo zorgvuldige manier sociaal en psychisch te beoordelen en passende zorg te bieden," aldus wethouder Klein. "Ik ben zeer blij dat veel partijen de handen ineen hebben geslagen om passend vervoer voor personen met verward gedrag te organiseren," vult wethouder De Prez aan.

(wethouders Klein en De Prez; foto: Arnaud Roelofsz)


Foto: Digitaal Dagblad