Staatssecretaris ziet meer in bus als oplossing

mainImage
Staatssecretaris ziet meer in bus als oplossing

Een busdienst kan een net zo goede reisoptie bieden als een lightrail-verbinding. Voor een busverbinding zijn aanzienlijk minder forse investeringen in infrastructuur nodig. Daarnaast is de routering flexibeler aan te passen en is het aantal voertuigen makkelijker af te stemmen op de vervoersvraag. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lightrail-projecten vergen volgens Van Veldhoven “vaak grote investeringen, die van tevoren niet altijd goed in te schatten zijn.” Een busdienst kan volgens de staatssecretaris een net zo goede reisoptie bieden als een lightrailverbinding. Daarbij verwijst ze naar hoogwaardige busverbindingen van en naar Eindhoven Airport en in de regio Groningen-Assen. “Ook de rol van andere modaliteiten zoals de fiets, lopen, auto taxi en deelconcepten moet bij de uitwerking van oplossingen in beschouwing worden genomen.”

Door de verstedelijking en de vervoersgroei in het OV worden de stedelijke gebieden in Nederland volgens de bewindsvrouw geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en leefbaarheid. “Ik zie stedelijke OV in combinatie met de fiets als een belangrijke oplossing voor deze uitdagingen.”

“Bij het verkennen van oplossingen kunnen alle soorten van stedelijk OV aan de orde komen, waaronder lightrail. Voor mij geldt echter dat bij besluitvorming met name kosten-effectiviteit, oplossend vermogen en toekomstvastheid leidend zijn. Bij de besluitvorming over stedelijk OV kijk ik daarom ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden van hoogwaardige busverbindingen en sprinterdiensten.”

(foto: HTM; bron: OVPro)


| Foto: Digitaal Dagblad