Groep de Mos ergert zich groen en geel aan de boetes die handhavers van de gemeente opleggen aan horeca-ondernemers in de stad. De lokale partij heeft er al vaker raadsvragen over gesteld en de discussies aangezwengeld in tal van media. Maar tot dusver reageert het stadsbestuur steeds vrij laconiek: regels zijn er niet voor niets.

Lijsttrekker Richard de Mos zet nu een nieuw instrument in: een open brief aan het college. “Er moet namelijk wat gebeuren,” zegt De Mos. “Anders maken we horeca-ondernemers kapot – en maken we van Den Haag een slaapstad.”

De tekst van de open brief is als volgt:

Stop criminaliseren van de Haagse horeca!

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Het zal u niet ontgaan zijn; er is vanuit de gemeente een klopjacht gaande op hardwerkende horecaondernemers. Ondanks de maatregelen die café De Boterwaag heeft genomen om geluidsoverlast tegen te gaan, kreeg eigenaar Maarten Hinloopen een boete van 5.000 euro op de mat. De bekeuring ontving hij een week voor de afronding van een isolatieproject. Het isoleren heeft de heer Hinloopen gedaan om in zijn etablissement aan de Grote Markt weer salsa-avonden mogelijk te maken. Hieraan kwam vorig jaar na bijna tien jaar (!) een einde vanwege klachten over geluidsoverlast.

Omdat horecaondernemers dezelfde geluidsnormen kennen als in woonwijken, wordt het organiseren van livemuziek in deze stad welhaast onmogelijk. Neem nu het succesvolle Oud- en Nieuwfeest Doop, dat jaarlijks 1.600 bezoekers trok in de Grote Kerk, maar vanwege fluisterregels de stad heeft moeten verlaten. Dat de geluidspolitie ver gaat, blijkt wel uit de extreem hoge boetes, tweemaal 3.000 euro, die muziekcafé Foots in de Reinkenstraat heeft gekregen. Dit omdat de nieuwe buren, die nota bene onlangs zelf boven een muziekcafé zijn gaan wonen, het nodig vinden om te klagen. Conclusie voor Foots: einde livemuziek en zelfs een strafrechtelijke vervolging.

Hoelang gaan we nog door met het criminaliseren van de Haagse horeca? Willen we de titel Den Haag Popstad op het spel zetten, omdat kroegen, uit angst voor torenhoge boetes, geen livemuziek meer durven te programmeren? Wilt u Den Haag laten bruisen of wilt u – met al die studenten en toeristen die u naar onze stad wil halen – een slaapstad realiseren? Kortom: wanneer springt uw college eens in de bres voor al die hardwerkende ondernemers? Al was het alleen maar uit respect voor de sociale functie van de horeca.

Uw college heeft al vaker beloofd om het beleid ten aanzien van geluid aan te passen. Hoe gaan u en uw verantwoordelijk wethouders (D66-wethouder De Bruijn – geluid en CDA-wethouder Klein – horeca) de door de Rijksoverheid opgelegde regels – eindelijk – aangepast krijgen? Heeft u inmiddels gebieden aangewezen in de stad waar ruimere geluidsnormen mogen gaan gelden? Zo ja, welke? Is er inmiddels een actieve lobby richting het Rijk gestart om de geluidsnormen voor de Haagse horeca te verruimen? Zo ja, wat is de status?

Heeft u de bereidheid om namens de gemeente een Fonds Geluidsnormen in het leven te roepen, om bij horecazaken of aangrenzende woningen fysieke maatregelen, zoals isolatie, tegen geluidsoverlast te realiseren?

En als we toch bezig zijn: ondanks dat er een aangenomen Groep de Mos-motie ligt waarin staat dat bij (gewelds)incidenten binnen de horeca de dader moet worden aangepakt en niet de ondernemer, blijft het runnen van een horecagelegenheid als het spelen van Russisch roulette; je weet nooit wanneer de gemeente beveelt om je zaak te sluiten. Wilt u daarom eindelijk werk maken van een dadergerichte aanpak, waarbij niet de horecabaas de klos is, maar diegene die amok veroorzaakt of zich niet weet te gedragen?

Tenslotte wil ik u, als college van burgemeester en wethouders, oproepen om coulance te betrachten met hardwerkende ondernemers die zijn geconfronteerd met torenhoge boetes: Scheld ze kwijt!

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

Richard de Mos

Lijsttrekker Groep de Mos / Hart voor Den Haag

Rachid Guernaoui

Groep de Mos woordvoerder horeca

 

Print Friendly, PDF & Email