Ruimte voor de voetganger, extra groen en een 30 km/u zone: dat zijn de belangrijkste ingrediënten in het voorlopig ontwerp Kneuterdijk–Lange Voorhout, dat door het college van B en W van Den Haag ter inzage is gelegd. Met deze ingrepen wil het stadsbestuur de voetganger op een aangename manier verleiden om van de historische kern rondom het Lange Voorhout naar de Haagse binnenstad en het Noordeinde te lopen.

“Door dit gebied veel mooier en aantrekkelijker in te richten, ontstaat er veel meer samenhang tussen karakteristieke plekken in de binnenstad. Hierdoor kan de bezoeker veel gemakkelijker de stad ontdekken en is het veel gezelliger om langer te verblijven in de binnenstad. En dat is goed voor de ondernemers in de stad,” aldus wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte).

Met het ontwerp beoogt de gemeente het Lange Voorhout visueel veel beter te verbinden met de Kneuterdijk, door onder meer extra bomen te planten. Ook wordt het hele gebied, vanaf de Parkstraat, ten zuiden van de kruising Kazernestraat, een 30 km/u zone. Daarnaast ontstaat er ruimte voor het verbreden van het trottoir. De kop van het Lange Voorhout wordt zoveel mogelijk aangelicht door middel van historische paaltoparmaturen zoals die ook op het Lange Voorhout staan.

Print Friendly, PDF & Email