Samen met andere politieteams in Nederland doet de politie-eenheid Den Haag mee aan het experiment proactief controleren van december 2017 tot en met mei 2018. De proef richt zich op alle ‘proactieve controles van voertuigen of personen’, dat wil zeggen: voertuigen of personen die worden geselecteerd zonder strafrechtelijke verdenking.

Daarvoor is een speciale app ontwikkeld en daarmee kunnen agenten bijvoorbeeld zien of een auto die zij op het oog hebben, al eerder is gecontroleerd en, zo ja, wat de bevindingen zijn geweest.

Die app, geschikt uiteraard voor smartphone en tablet, luistert naar de naam MEOS (Mobiel Effectiever op Straat). Met deze app kan volgens de politie betere en gerichtere selectie plaatsvinden, en kunnen politiemensen op straat onnodige controles voorkomen. Daarmee wordt het professioneel handelen van de politie vergroot, zo is het streven.

Op onnodige controles door de politie is altijd veel kritiek geweest, omdat de politie dit veelal zou doen op basis van ‘etnisch profileren’. Niet-westerse migranten in een dure auto bijvoorbeeld lopen eerder de kans zonder concrete verdenking te worden aangehouden; vervelend als dat dezelfde persoon bij voortduring overkomt. Met deze proef met de nieuwe app zou dat in elk geval tot het verleden moeten gaan behoren.

Print Friendly, PDF & Email