Het is momenteel behoorlijk chaotisch rondom het Haga Ziekenhuis in het stadsdeel Leyenburg van Den Haag. Met name tijdens de bezoekuren van het mega-hospitaal aan de Leyweg is het veelal filerijden op jacht naar de resterende parkeerplaatsen.

De overlast zou van tijdelijke aard moeten zijn, de enorme woestenij voor het ziekenhuis evenzeer. De gemeente Den Haag heeft een van de parkeerterreinen voor het ziekenhuis geconfisqueerd en maakt er nu een woonwijk van met 600 woningen, deels koop, deels (sociale) huur; het is nog een van de spaarzame vlekjes op de stadsplattegrond waar grotere woningbouwprojecten kunnen worden uitgevoerd. De ontwikkelingen gaan gestaag. In de komende jaren moet hier onder de naam De Schoone Ley een nieuwe buurt zijn verrezen.

Onderdeel van de ontwikkelingen is een stevige opwaardering van het aangrenzende Florence Nightingale-park. Op 7 november is er een inloopbijeenkomst over het nieuwe ontwerp van dit stadspark. Het ontwerp is opgesteld op basis van wensen van inwoners uit omliggende wijken. Enkele plannen zijn: het deel van het park dat grenst aan het ziekenhuis wordt opgeknapt en krijgt een aantal nieuwe speeltoestellen. Er komt een extra ingang en nieuwe paden voor meer wandelmogelijkheden. Er komen extra picknickplaatsen. Aan de Charlotte Jacobslaan komt er een ‘trekvlot’ om het water over te steken.

Tijdens de bijeenkomst gaat het ook over de plannen voor het groot onderhoud in de komende winter en het aantrekkelijker maken van een deel van het park als broedplaats voor ijsvogels. De informatiebijeenkomst op dinsdag 7 november is van 19.00 tot 21.00 uur in Verpleeghuis Houtwijk (HWW zorg), Architect Duikerstraat 19. De reacties worden samen met het voorlopig ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Als het college instemt met de plannen, wordt er een definitief ontwerp gemaakt dat in 2018 wordt uitgevoerd.

 

Print Friendly, PDF & Email