Op een zonovergoten dag als vandaag (zondag 15 oktober) is weer eens mooi zichtbaar geworden hoe belangrijk toerisme voor Den Haag is geworden. Inmiddels is het met tien procent een belangrijke pijler; dat is nodig ook, want het aandeel (rijks)overheid wordt in de transitie van de lokale economie allengs minder. Toerisme is nog steeds een groeisector, waarin op dit moment al circa 18.000 mensen in Den Haag een baan hebben.

Het stadsthema voor 2018 ‘Feest aan Zee; 200 jaar badplaats’ moet de sector nog eens een extra impuls geven en daarvoor heeft de gemeente 4,5 miljoen euro uitgetrokken. “Themajaren zijn een belangrijk middel voor het versterken van ons toeristisch profiel en het trekken van bezoekers. Het werken met themajaren (zoals het Mondriaanjaar en het Jeroen Boschjaar) levert een momentum voor bezoek, maar zorgt ook voor structureel blijvende economische effecten. Het uiteindelijke doel van het themajaar is het versterken van de bekendheid in Nederland en het buitenland als stad aan zee. Dit moet leiden tot structureel meer bezoekers; bezoekers die langer verblijven, met hogere bestedingen, een spreiding van bezoekers buiten het hoogseizoen, het vergroten van lokale bewustwording als ook van de betrokkenheid van bewoners uit de diverse wijken bij de totstandkoming van het programma van het themajaar,” zo schrijft het college aan de gemeenteraad.

Wat dat laatste betreft zijn inmiddels van bewoners al 150 suggesties binnengekomen bij de gemeente om het themajaar van 2018 extra luister bij te zetten. Ze worden op dit moment op hun merites beoordeeld. In Scheveningen zijn onder meer Muzee, bestuur Vlaggetjesdag, Stichting Marketing Scheveningen, YMCA Scheveningen, de ondernemers uit de Keizerstraat en diverse bewonersorganisaties vanaf het begin betrokken geweest bij de planontwikkeling. In november wordt het definitieve programma gepresenteerd.

Duidelijk is wel dal, dat ‘Feest aan Zee’ uit grofweg drie elementen zal bestaan: 1) een programma met nieuwe activiteiten gedurende het gehele jaar (musea, bewonersorganisaties, scholen, culturele instellingen); 2) bestaande evenementen zoals Nieuwjaarsduik, Vlaggetjesdag, Vuurwerkfestival en Live at the beach (concerten) worden ingepast in het themajaar; 3) fysiek zichtbare en (tijdelijke en blijvende) aankleding van de stad die de Haagse ligging aan zee versterken; bijvoorbeeld het aanbrengen van elementen in het centrum van Den Haag die ons profiel als kustplaats versterken. Zo is het wat dat laatste betreft vrijwel zeker dat in de Grote Marktstraat in hartje Den Haag een strand komt.

De bekende drukte tijdens Vlaggetjesdag in Scheveningen. Ook dit populaire evenement zal uiteraard een plek krijgen in het themajaar 2018 ‘Feest aan Zee’. (foto: Den Haag Marketing/Frank Emous)

 

 

Print Friendly, PDF & Email