Dagblad070 | Helft mkb'ers dreigt digitaal achterop te raken

Helft mkb'ers dreigt digitaal achterop te raken

mainImage
Helft mkb'ers dreigt digitaal achterop te raken

Wil het gros van het midden- en kleinbedrijf kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, zou daarom minstens 50 miljoen euro specifiek moeten worden ingezet voor het mkb.

Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland in Den Haag, naar aanleiding van een peiling onder 1000 mkb-ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data-analyse (Big Data). Nog eens 34% verwacht ermee te gaan starten, het merendeel van hen binnen nu en twee jaar. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal níet mee aan de slag te gaan. “Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen,” aldus Visser.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kansen van digitalisering en data-analyse om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij Big Data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen in de markt.


Foto: Digitaal Dagblad