'Investeringsclub nodig voor vernieuwing in regio!'

mainImage
'Investeringsclub nodig voor vernieuwing in regio!'

Om grote innovatieve transitieprojecten in Zuid-Holland beter van de grond te krijgen, zou een investeringsplatform moeten worden opgezet. Dat concludeert de Europese Investeringsbank (EIB), die daarover deze week de bestuurlijke Investment Board van het Regionaal Investeringsprogramma heeft geïnformeerd. In dit programma werken publieke partijen, kennisinstellingen en bedrijfsleven gezamenlijk aan het sterker maken van de regio. “Dat gezamenlijk optrekken is van belang. Op die manier worden de kansen die deze regio heeft optimaal benut,” aldus Provincie Zuid-Holland.

Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en gemeenten Rotterdam en Den Haag hadden de EIB om een onderzoek gevraagd omdat het voor projecten die vanuit dit programma starten, soms een flinke zoektocht is naar financiering. Uit het onderzoek blijkt dat er diverse middelen zijn – zowel nationaal als Europees – maar dat er een mismatch bestaat wat betreft risicobereidheid. “En dat in een tijd waarin de regio voor grote opgaven staat als energietransitie, circulaire economie en digitalisering, waarbij risicovolle innovatieprojecten horen.”

Een investeringsplatform moet van startende innovatieve projecten van de Roadmap Next Economy en het Regionaal Investeringsprogramma voldragen financierbare business cases te maken. “Het platform kan de ondernemers bijvoorbeeld in contact brengen met diverse programma’s en financiële instrumenten van de EIB en de EU.” Daarnaast adviseert de EIB om vanaf 2020 via het platform risicodragende financiering aan te bieden. Daarmee krijgen de innovatieprojecten een eerste impuls waarna marktpartijen gemakkelijker aanhaken en ook investeren. De provincie, regio en gemeenten zouden hiervoor een fonds in het leven moeten roepen. De EIB zou hier dan in participeren. Dankzij de bijdrage van de publieke partijen en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) zou het fonds risicovollere projecten financieren dan de EIB gebruikelijk doet. De bestuurders die het rapport in ontvangst namen herkenden zich in de analyse van de EIB en gaan ermee aan de slag.

(van links naar rechts: Olivier Dumoulin, Financial Instruments Adviser EIB, Frank Lee, Head of Financial Instruments Division EIB, Barbara Kathmann, wethouder Rotterdam, Adri Bom gedeputeerde Zuid-Holland,  Saskia Bruines, wethouder Den Haag, en Desmond Gardner, Financiel Instruments Adviser EIB; foto en bron: Provincie Zuid-Holland)


| Foto: Digitaal Dagblad