Uitzender Randstad pleit andermaal voor een Deltaplan voor banen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Volgens topman Jacques van den Broek (foto) zijn met name op het gebied van onderwijs, zorg en in de techniek problemen aan het ontstaan.

Van den Broek is naar eigen zeggen al veelvuldig in overleg met verschillende ministeries en instanties. Vooral in onderwijs en zorg gaat de uitstroom van mensen volgens hem harder dan de instroom. Hij noemde als voorbeeld voormalig medewerkers van een bank die in staat moeten zijn om, na de juiste scholing, in het onderwijs aan de slag te gaan.

Het opleiden van mensen is ook iets waar Randstad zelf werk van maakt. De uitzender was in 2017 goed voor het scholen van 25.000 mensen. Dit jaar zullen dat er 35.000 zijn, omdat het aantal vakopleidingen zal worden verviervoudigd, zo voorspelde Van den Broek. Hij zei verder dat in de technieksector vooral vraag is naar werknemers aan de bovenkant en in het middensegment.

Van den Broek pleitte vorig jaar nog voor meer kennismigranten. De boodschap van toen begint volgens hem nu langzaamaan te landen.

Zelf wist Randstad vorig kwartaal zijn omzet en winst verder op te voeren. In vrijwel alle regio's waar de uitzender actief is, was sprake van duidelijke groei. Dat gold echter niet voor Noord-Amerika. Evengoed was Van den Broek goed te spreken over de prestaties in die regio. De uitzender verhoogde het dividend met 46 procent. De omzet van Randstad in de slotmaanden van 2017 kwam uit op bijna 5,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met 8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 197,9 miljoen euro, 30 procent meer dan een jaar eerder.

(foto en bron: ANP)