De gemeente Den Haag is begonnen met de uitvoering van het Landelijk Raamwerk Kijkduin. Daarmee krijgt de natuur in Kijkduin meer ruimte, onder meer door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast worden de wegen en paden vernieuwd.

Het nieuwe plan gaat over de gebieden in en rondom Kijkduin, zoals de Buitenduin, de Binnenduin en het bos en de landgoederen daaromheen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan natuur binnen de bebouwde kom zoals bij Kijkduin Bad, Kijkduin Binnen en rondom de verschillende nieuwbouwlocaties in Kijkduin.

Het Landschappelijk Raamwerk gaat niet alleen om natuur, maar ook om de wegen en paden die erdoorheen lopen. De nieuwe wijken krijgen hun eigen toegangswegen en de bestaande wegen worden veranderd. Hiermee worden de verbindingen voor recreatie verbeterd en wordt het voor wandelaars en fietsers veiliger, zo is de ambitie van de gemeente.

De overgang van open duingebied naar beboste gebieden is kenmerkend voor het gebied in Kijkduin. Uniek zijn de kunstmatige duinen. Deze zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw opgebouwd uit puin en afgedekt met een zandlaag. De duinen zijn hoog en steil en zijn met de wandelroutes over de duinruggen en het Hemels Gewelf van James Turrell langs de Machiel Vrijenhoeklaan interessant voor wandelaars.

Print Friendly, PDF & Email