Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx wint Vredesprijs

Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx wint Vredesprijs

De Belgische oorlogsverslaggever Rudi Vranckx ontvangt de Carnegie Wateler Vredesprijs 2018. Het bestuur van de Carnegie Stichting Vredespaleis kent de onderscheiding toe aan Vranckx voor “de buitengewone moed en toewijding die hij laat zien bij zijn verslaggeving vanuit conflictgebieden.” Met zijn verhalen geeft hij mensen die het slachtoffer zijn van conflicten een stem en een gezicht. Naast zijn werk als journalist heeft Vranckx blijk gegeven van bijzondere betrokkenheid bij het lot van slachtoffers van conflicten. Zo zamelde hij geld in voor muziekinstrumenten voor een door IS verwoeste muziekschool in de Iraakse stad Mosul en leverde de instrumenten persoonlijk af bij de school.

Als journalist voor de Belgische zender VRT heeft Rudi Vranckx (1959) de gevolgen van gewelddadige conflicten op het dagelijkse leven laten zien met persoonlijke verslaglegging. Het bestuur van de Carnegie-Stichting prijst zijn moed om naar de gevaarlijkste conflictgebieden ter wereld af te reizen. Hij begon zijn carrière als oorlogsverslaggever in Roemenië tijdens de opstand tegen Ceausescu in 1989. In de afgelopen decennia deed hij verslag van oorlogen en conflicten over de hele wereld, waaronder in voormalig Joegoslavië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, om aandacht te vragen voor lijden en onrecht in conflictsituaties. Vranckx verliet als een van de laatste Europese journalisten Egypte tijdens het geweld van de Arabische Lente en maakte een aanslag in Syrië mee waarbij zijn Franse collega-journalist om het leven kwam.

De Carnegie Wateler Vredesprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich ‘op een opvallende wijze in woord, geschrift of houding heeft ingezet voor de internationale vrede’. De onderscheiding ontleent zijn naam aan de Nederlandse bankier Johan Wateler die ruim 100 jaar geleden, te midden van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, besloot vrijwel zijn gehele kapitaal te bestemmen voor de vrede. Naar het voorbeeld van Alfred Nobel stelde Wateler een testament op voor de instelling van een Vredesprijs. In 1931 werd de prijs voor het eerst toegekend. In 2016 werd de prijs toegekend aan de Nederlandse topdiplomate Sigrid Kaag, inmiddels Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In de jaren daarvoor werd de prijs uitgereikt aan VN-diplomaat Lakhdar Brahimi (2014) en War Child (2012).

De Carnegie Wateler Vredesprijs 2018 wordt op woensdag 26 september 2018 aan Rudi Vranckx uitgereikt tijdens een ceremonie in de Grote Rechtszaal van het Vredespaleis in Den Haag. Hij zal de prijs ontvangen uit handen van Bernard Bot, voorzitter van de Carnegie Stichting en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 35.000 euro en een officieel certificaat.

Print Friendly, PDF & Email

Share This