Den Haag doet een oproep aan de inwoners van de wijk Escamp om de gemeentelijke handhavers te helpen bij het veilig en leefbaar houden van de buurt. Verkeerd geparkeerde auto’s, rondslingerende hondenpoep en rommel op straat zijn de grootste ergernissen in dit deel van de stad.

Vooral in Leyenburg en Rustenburg-Oostbroek is de parkeerdruk hoog. Daar blokkeren verkeerd geparkeerde auto’s regelmatig afvalcontainers, die daardoor niet kunnen worden geleegd, wat weer tot nieuwe problemen leidt. De handhavers zien dan ook regelmatig afval naast de inzamelcontainers en ondergrondse restafvalcontainers staan.

In de Amerikaanse buurt is een aantal projecten uitgevoerd en is het afvalprobleem sterk teruggedrongen. In Rustenburg-Oostbroek gaat het minder goed, volgens de gemeente. Er ligt regelmatig grofvuil op straat, bedoeld voor de stort. “Breng dit gratis weg naar het afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat of aan de Plutostraat (Binckhorst),” adviseert de gemeente. “Het is zelfs mogelijk het gratis door ons te laten ophalen.”

In Escamp is de overlast door hondenpoep de afgelopen maanden teruggedrongen. Maar in een aantal buurten en straten ervaren bewoners nog overlast; het gaat onder meer om de Soestdijksekade langs de woonboten en de buurt rondom Blaricumseplein en Loenenseplein. Verder is er overlast in de Amerikaanse buurt en in Leyenburg.

De gemeente roept bewoners op rondslingerende hondenpoep, liefst inclusief de hondenbezitters die hun opruimplicht verzaken, te melden. “Dat vergroot de kans dat handhavers in die buurt komen controleren en overlastgevers betrappen en bekeuren,” aldus de gemeente.

Print Friendly, PDF & Email