Wethouder Boudewijn Revis is met het handhavingsteam op pad geweest om in Bezuidenhout-Oost weesfietsen weg te halen. Bezuidenhout is één van de zes nieuwe wijken waar sinds oktober van dit jaar in een deel van de wijk de weesfietsenregeling van kracht is. De fietsen die gisteren werden afgevoerd, waren eerder al aangemerkt als weesfiets.

Weesfietsen gelden als één van de toenemende ergernissen in de stad. Revis: “Het verbaast mij iedere keer weer hoeveel fietsen er ongebruikt op straat blijven staan. De handhavers hebben samen met de buurtorganisaties in de zes wijken ongebruikte fietsen opgespoord om ze te labelen, registreren en fotograferen. In dit deel van Bezuidenhout-Oost werden 485 fietsen aangemerkt als weesfiets. De fietsen die er vandaag nog ongebruikt staan, halen wij weg. Daardoor wordt dit deel van de wijk een beetje schoner en minder rommelig. Bovendien hebben mensen die hun fiets wél regelmatig gebruiken nu weer plek om de fiets te stallen.”

De weesfietsenregeling geldt in delen van de wijken. De handhavers gaan wijk voor wijk te werk. Duinoord was de eerste wijk in de reeks van zes waar weesfietsen zijn opgespoord en afgevoerd naar het Fietsdepot Haaglanden. Eind januari zijn de zes wijken schoongeveegd.

Voorafgaand aan het verwijderen van weesfietsen hebben de handhavers 154 fietswrakken weggehaald uit de zes aangewezen gebieden. Fietswrakken zijn verwaarloosde fietsen (roestvorming, sterk vervuild, zachte banden, etc.) die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud zijn. Fietswrakken krijgen een label en worden na drie dagen verwijderd. In Regentessekwartier zijn onlangs 500 fietswrakken van straat gehaald.

De weesfietsenregeling geldt nu in delen van Duinoord, Bezuidenhout, Stationsbuurt, Leyenburg, Rustenburg-Oostbroek en Strandweg/Boulevard. In Regentessekwartier en Zeeheldenkwartier gold deze regeling al. In deze aangewezen gebieden mogen fietsen niet langer dan 28 dagen ongebruikt op straat staan.

(foto: Valerie Kuypers)

Print Friendly, PDF & Email