D66, GroenLinks, PvdA en SP trekken gezamenlijk aan de bel over het tekort aan opvangplekken in Den Haag voor dakloze mensen die ziek zijn of moeten herstellen na een ziekenhuisopname. Door het tekort aan bedden in de opvang dreigt deze groep direct op straat terecht te komen.

De opvang van zieke dak- en thuislozen schiet ernstig te kort, zo bleek deze week uit een publicatie van de Haagse GGD. Daklozen hebben doorgaans al meer gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting dan mensen met een eigen thuis. Een plek waar ze kunnen herstellen van griep of andere aandoeningen is voor deze groep daarom van cruciaal belang. In heel Den Haag zijn hier maar een beperkt aantal bedden voor beschikbaar.

Raadslid Kim Waanders (D66) is ontdaan over de gebrekkige opvang. “Dakloze mensen leven korter en kampen met meer gezondheidsproblemen dan anderen. Dat maakt het extra wrang dat de zorg voor deze groep niet op orde is.”

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns (GroenLinks) vindt de situatie alarmerend. “Dit zijn onmenselijke toestanden. Iemand die ziek is en geen dak boven zijn hoofd heeft, kun je niet de kou in sturen. We moeten dit zo snel mogelijk oplossen.”

Ook pleiten de vier politieke partijen voor betere zorg en begeleiding van terminaal zieke dak- en thuisloze Hagenaars in hun laatste levensfase. Uit het GGD-rapport blijkt dat voor deze zeer zorgbehoevende groep mensen ook onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar zijn.

D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld en willen van het stadsbestuur weten wat gedaan kan worden om de situatie op te lossen.

Print Friendly, PDF & Email