Advocaat wil via raadsmotie transparantie vastgoeddeal

mainImage
Advocaat wil via raadsmotie transparantie vastgoeddeal

Advocaat mr. Erik Fransen wil dat burgemeester en wethouders van Den Haag het volledige taxatierapport openbaar maken van het kapitale rijksmonument De Rijnstroom aan Noordeinde 64/64a. Fransen heeft daartoe vandaag alle politieke partijen in de gemeenteraad van Den Haag aangeschreven met het verzoek een motie van die strekking in te dienen ofwel te steunen. De Haagse jurist zet deze opmerkelijke stap namens zijn cliënte mevrouw Y. Litz van La Casa del Habano The Hague, die haar onderneming graag in het pand aan het Noordeinde zou vestigen. Zij moest echter constateren dat het college het pand heeft gegund aan tassenontwerper Omar Munie. Het vermoeden bestaat dat dit is gedaan op basis van een verkoopprijs die niet marktconform is. Daarom wil advocaat Fransen nu, via de raad, opheldering van het stadsbestuur.

“Het college beroept zich op een taxatie waarin de prijs van 1.680.000 euro als marktprijs wordt genoemd. Het heeft daartoe - na veel druk door de publiciteit - slechts een beperkt deel van het taxatierapport vrijgegeven. Dit betreft slechts de laatste bladzijde met een conclusie. Zonder de onderbouwing en cijfermatige berekening is een dergelijke conclusie echter zonder enige waarde en oncontroleerbaar, wat ook door onafhankelijke deskundigen wordt beaamd,” zo stelt Fransen.

Burgemeester en wethouders is diverse malen verzocht het volledige rapport openbaar te maken, maar zij weigeren dit vooralsnog; volgens Fransen “zonder die weigering deugdelijk te motiveren.” De Haagse advocaat vraagt de fracties in de gemeenteraad nu om de motie waarin “volledige transparantie” wordt geëist, uiterlijk aanstaande maandag - tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces - in te dienen.

(het pand Noordeinde 64/64a dat centraal staat in een omstreden vastgoeddeal; foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad