Dagblad070 | Akkoord over wietproef in meer gemeenten

Akkoord over wietproef in meer gemeenten

mainImage
Akkoord over wietproef in meer gemeenten

De coalitiepartijen zijn akkoord met een experiment met legale staatswiet in meer gemeenten dan aanvankelijk afgesproken. Zes tot tien gemeenten gaan proeven houden, zoals eerder gepland. Ook de stad Den Haag is kandidaat. Nog eens zes tot tien gemeenten vormen een controlegroep. De uitbreiding lag politiek gevoelig. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie vrezen sowieso dat het geëxperimenteer geleidelijk de praktijk wordt. Zij vinden dan ook dat het kabinet flink moet investeren in het voorkomen van drugsgebruik. D66 is in de coalitie de warmste pleitbezorger van de proef.

Onlangs had een commissie onder leiding van hoogleraar André Knottnerus geadviseerd het experiment met door de staat gekweekte cannabis in "aanzienlijk meer'' gemeenten te houden dan in het regeerakkoord staat. Een proef in hooguit tien gemeenten zou te klein zijn voor "een voldoende representatief onderzoek''. Afgesproken is dat het experiment zo zal worden vormgegeven, dat het genoeg wetenschappelijke basis biedt om politieke besluiten op te kunnen baseren. Volgens het akkoord wordt er geen maximum gesteld aan de hoeveelheid thc, de werkzame stof in cannabis. Deelnemende coffeeshops mogen daarnaast een grotere handelsvoorraad aanhouden dan het huidige maximum van 500 gram. Knottnerus had geadviseerd dit plafond zo te verhogen, dat een coffeeshop maximaal een keer per dag hoeft te worden bevoorraad.

De proef duurt in principe vier jaar. Na evaluatie kan het experiment eventueel worden verlengd, maar dat besluit zal zijn aan het kabinet dat er tegen die tijd zit. Knottnerus riep in zijn rapport de regering op erop in te zetten om bij een gunstig resultaat "de gesloten, gereguleerde cannabisketen'' landelijk in te voeren. Volgens de commissie zou het "onethisch'' zijn om verkooppunten die het illegale circuit vaarwel hebben gezegd, daarnaar terug te laten keren.


(foto en bron: ANP)Foto: Digitaal Dagblad