mainImage

Alvast 'bureaucratievrij budget' bij aanvraag schuldhulp

Afbeelding is niet meer beschikbaar
16 juli 2018, 12:00 uur
Politiek

Het stadsbestuur van Den Haag gaat proberen de doorlooptijd van de schuldhulpverlening in te korten, en tegelijk onderzoeken of het mogelijk is om mensen met (grote) schulden al tijdens het aanvraagproces te helpen, bijvoorbeeld met een sociaal krediet of zogeheten “bureaucratie-vrij budget.” Een motie hiertoe van Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) werd vorige week door de voltallige gemeenteraad aangenomen.

“Een hulpvraag wordt vaak pas gesteld op het moment dat bij mensen het water al tot aan de lippen staat,” weet Grinwis, “en vanaf het eerste gesprek tot de start van de schuldregeling zit gemiddeld drie maanden. Met een sociaal krediet of bureaucratie-vrij budget kan schuldenaars in die overbruggingsperiode net even de nodige ademruimte worden gegeven. Daarmee wordt verdere escalatie van schulden voorkomen.”

De gemeenteraad stemde bij dit onderwerp ook unaniem in met twee voorstellen van Judith Oudshoorn van de Haagse VVD. Zij is ervan overtuigd dat meer mensen met schulden kunnen worden geholpen als de bekendheid van de in Den Haag beschikbare schuldhulp-voorzieningen wordt vergroot; en als de informatie op de hulp-bij-schulden-website van de gemeente wordt vereenvoudigd en laagdrempeliger gemaakt.

(Pieter Grinwis, midden, tijdens de raadsvergadering)


Foto: Digitaal Dagblad