Dagblad070 | Culturele samenwerking Haaglanden versterkt

Culturele samenwerking Haaglanden versterkt

mainImage
Culturele samenwerking Haaglanden versterkt

De regio Haaglanden en de culturele instellingen gaan de komende jaren nauwer samenwerken op het gebied van een aantrekken van een breder publiek, talentontwikkeling en het vergroten van de zichtbaarheid. Dat staat in het regioprofiel dat door de partijen is aangeboden aan minister van Engelshoven van OCW. De minister van Cultuur wil in haar nieuwe beleidsperiode (2021-2024) de culturele infrastructuur in de regio’s versterken. De regioprofielen vormen hier een leidraad voor. Wethouder Robert van Asten (Cultuur) is enthousiast dat de banden in de regio worden aangehaald.

“Bij het tot stand komen van dit regioprofiel, kwam er echt nieuwe energie vrij. Ik vind het mooi om te zien hoe bevlogen alle culturele instellingen en gemeenten zijn en hoe ze zich inzetten om te zorgen dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is. Iedereen moet mee kunnen doen”, aldus Van Asten.

Bij het opstellen van het regioprofiel Haaglanden zijn er heel veel ideeën ontsproten, waarvan er drie als proeftuin zijn aangeboden aan de minister van OCW. Het ministerie kan per regio maximaal een proeftuin kiezen die zij met een bedrag van € 100.000 per jaar voor de jaren 2019 en 2020 co-financiert.


Foto: Digitaal Dagblad