Dagblad070 | Den Haag in ook Kinderpardongemeente

Den Haag in ook Kinderpardongemeente

mainImage
Den Haag in ook Kinderpardongemeente

Den Haag is nu ook Kinderpardongemeente. De motie om van Den Haag, in navolging van 64 andere gemeenten, een Kinderpardongemeente te maken, is met meerderheid aangenomen in de Haagse gemeenteraad. De fracties van de Haagse Stadspartij, Christen Unie/SGP, Partij van de Arbeid, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij ondertekenden allen de motie. De coalitiepartijen GroenLinks en D66 steunden ook de motie, terwijl Groep de Mos, VVD, CDA en PVV tegen waren.

Het college van burgemeester en wethouders zal in het verlengde van de aangenomen motie een signaal afgeven bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor een permanente en duurzame oplossing voor gewortelde kinderen. Dit middels een versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon, ruimhartig gebruik van de discretionaire bevoegdheid en/of andere mogelijke maatregelen.

‘’Beter te laat zijn om Kinderpardongemeente te zijn, dan nooit. Wij zijn in ieder geval blij dat de meeste partijen in Den Haag het enige juiste gedaan hebben, namelijk opkomen voor de belangen van kinderen. We danken alle partijen die onze motie hebben gesteund en schamen ons voor de partijen die tegen hebben gestemd. En dan hebben we nog niks gezegd over het beschamende optreden van de wethouder.’, aldus fractievertegenwoordiger Cemil Yilmaz van NIDA Den Haag .


Foto: Digitaal Dagblad