Goed nieuws voor burgemeester; Saudie-Arabië zet stap

mainImage
Goed nieuws voor burgemeester; Saudie-Arabië zet stap

Er is nieuwe beweging in de discussie over de financiering van islamitisch extremisme door buitenlandse mogendheden, en dat is goed nieuws voor burgemeester Pauline Krikke van Den Haag die er eind april vier ministers op heeft aangesproken. Saudi-Arabië heeft Nederland alle medewerking beloofd om te voorkomen dat Saudisch geld ten goede komt aan extremistische moslims in Nederland. Dat is in het verleden niet goed gegaan, zo hebben de Saudische autoriteiten toegegeven tegenover een delegatie van Nederlandse Tweede Kamerleden, op bezoek in Riyad.

De Kamerleden brachten een bezoek aan het Arabische koninkrijk en spraken onder meer minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir. Die stelde dat Saudi-Arabië zelf ook agressief jihadisme en imams en moskeeën die zulke ideeën in het Westen verspreiden een halt toe wil roepen, vertelt delegatieleider Joël Voordewind (ChristenUnie). “Ze zeggen bereid te zijn hier met Nederland onderzoek naar te doen. Dat zou helpen bij het indammen van ongewenste geldstromen.''

Maar het valt voor de Saudische autoriteiten ook niet altijd mee om te achterhalen of en hoe er Saudisch geld naar radicale moslims in het Westen stroomt, tekenen zij volgens Voordewind aan. Dat zou geregeld gebeuren via ondoorzichtige constructies met allerlei tussenstappen in andere landen. Volgens Voordewind moeten de Saudische autoriteiten hun toezeggingen nog wel waarmaken en ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil hen “niet meteen op hun bruine ogen geloven.” Maar dat Saudi-Arabië erkent in het verleden de verspreiding van kwalijke ideeën weinig in de weg te hebben gelegd, belooft volgens hem wel wat. “Dat zie je niet zo vaak in de Arabische wereld. Dat maakt de toezegging om hiertegen nu samen op te trekken wel geloofwaardiger.”

Krikke

Saudi-Arabië licht Nederland regelmatig vertrouwelijk in over geld dat vanuit het koninkrijk naar islamitische organisaties in Nederland vloeit. De Saudische autoriteiten zinspeelden er volgens Sjoerdsma op dat ze sinds 2015 niet meer zo'n donatie hebben goedgekeurd.

Burgemeester Krikke zou graag zien dat dergelijke inlichtingen uit het buitenland samen met informatie die de gemeente zelf veelal heeft, structureel met elkaar worden verbonden; daarvoor heeft zij de ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Grapperhaus (Justitie), Dekker (Rechtsbescherming) en Koolmees (Sociale Zaken) onlangs per brief de suggestie aan de hand gedaan die verbinding in een nieuwe wet te regelen. Buitenlandse financiering als zodanig vindt de burgemeester niet per se problematisch. “Een probleem is er pas als de buitenlandse financiering ertoe leidt dat de ontvangende organisatie standpunten gaat innemen en meningen gaat uitdragen die zich niet verdragen met de Nederlandse rechtsstaat,” aldus de burgemeester in haar brief.


Foto: Digitaal Dagblad